Iššūkių diena klasėje: galimybės ir nauji atradimai

Kiekviena diena pilna iššūkių. Jie mus lydi visur ir visada. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje lapkričio 29 d. rajono pradinio ugdymo mokytojams organizuota iššūkių diena-konferencija „Iššūkių diena klasėje: galimybės ir nauji atradimai“.

Konferencijos dalyvius sveikino progimnazijos direktorė Laima Simėnienė, jaunieji šokėjai ir dainininkai.

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Dovidaitienė skaitė pranešimą „Pokytis ar/tai sėkmė?“. Darbo grupėse metu gerąja darbo patirtimi dalinosi Kelmės „Kražantės“ progimnazijos ir Elvyravos pagrindinės mokyklos mokytojos.

Apie iššūkius dirbant su pirmokais kalbėjo mokytoja metodininkė Milda Bagdonavičienė, mokytojos metodininkės Laima Antanaitienė ir Genovaitė Somaitė dalinosi patirtimi, kaip įrengus klasėse erdves pagal LEAN sistemos nuolatinio tobulinimo metodiką galima gerinti ugdymo kokybę, mokinių pasiekimus, jų socialinę ir emocinę gerovę. Hilda Laima Markulė ir Lina Šimkevičienė, mokytojos metodininkės, skaitė pranešimus, kaip informacinių technologijų taikymas ugdymo procese ugdo mokinių skaitmeninio raštingumo įgūdžius. Darbo patirtimi, kaip išmaniosios lentos pagalba ir programomis galima paįvairinti mokymo(si) procesą dalinosi mokytoja Orinta Rimkutė. Apie STEAM metodų taikymą pamokose pasakojo mokytoja Dainora Dapnienė, Mokytoja Sigutė Andrulienė, kalbėjo, kaip įvairių bandymų, eksperimentų atlikimas tobulina mokinių kritinį ir kūrybinį mąstymą. Danguolė Kučinskienė ir Dalia Butkuvienė, vyresniosios mokytojos, dalinosi patirtimi apie projektinę veiklą. Vyresnioji mokytoja Lina Armonienė kalbėjo apie teatro pamokas, mokė žaisti teatrinius žaidimus. Konferencijoje progimnazijos socialinė pedagogė Asta Trijonienė skaitė pranešimą „Neapykantos kalba pradinėse klasėse: įveikime žaismingai“ ir pristatė tarptautinio Erasmus+ projekto „VOICE“ sukurtus produktus.

Dalijimasis gerąja darbo patirtimi, tai ne tik žingsnis sėkmės link, bet ir mūsų, mokytojų, sėkmės rodiklis, tobulėjimas. Kiekvieną dieną esame pasiruošę iššūkiams ir jų įveikimui.

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pradinių klasių

mokytoja metodininkė Genovaitė Somaitė

 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas