2017-08-23 05:15
Meniu
Facebook
Facebook
Dienos informacija
Vardadienius venia:
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateit
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Ugdymas karjerai -> bendra informacija

UGDYMAS KARJERAI


KELMS KRAANTS PROGIMNAZIJA DALYVAUJA PROJEKTE UGDYMO KARJERAI IR STEBSENOS MODELI SUKRIMAS IR PLTRA BENDRAJAME LAVINIME IR PROFESINIAME MOKYME.

Ugdymo karjerai programos PASKIRTIS apibrti ugdymo karjerai turin ir ugdytinas mokini kompetencijas mokini nuostatas, gebjimus, inias bei supratim, reikaling karjeros konstravimui besikeiianioje visuomenje, atsivelgiant asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Kelms Kraants progimnazijoje ugdymo karjerai paslaugos teikiamos mokiniams, kurie mokosi pagal pirmos pakopos ugdymo program (5-8 klass).

Ugdymo karjerai programos TIKSLAS sudaryti slygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, btinas skmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar dabartins veiklos pasirinkimui, perjimui i mokymo aplinkos darbin aplink, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi vis gyvenim.

Mokini karjeros kompetencijos ugdomos iose srityse:

savs painimo (painti svarbias asmenybs charakteristikas ir j ssajas su karjera; painti socialin aplink ir socialinius vaidmenis);

karjeros galimybi painimo (rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informacij; painti mokymosi vis gyvenim galimybes; painti kintant darbo pasaul);

karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus; priimti karjeros sprendimus; sudaryti ir atnaujinti karjeros plan);

karjeros gyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrsias kompetencijas; skmingai pereiti i mokyklos kit karjeros (mokymosi ar darbo) aplink; tikslingai iekoti darbo).

Ugdymo karjerai programos UDAVINIAI

Siekiama, kad mokiniai:

paint karjerai svarbias asmenybs charakteristikas, socialin aplink ir socialini vaidmen vairov;

rast ir efektyviai naudot karjeros informacij bei pasinaudot mokymosi vis gyvenim galimybmis;

remdamiesi isamiu savs ir darbo pasaulio painimu, priimt adekvaius karjeros sprendimus;

remdamiesi asmenine ateities vizija, kelt karjeros tikslus, sudaryt ir nuolat atnaujint karjeros plan;

mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyt ir tobulint karjerai svarbiausias bendrsias kompetencijas;

bt pasireng skmingai pereiti kit karjeros (mokymosi ar darbo) aplink ir iekoti darbo.

Ugdym karjerai Kelms Kraants progimnazijoje vykdo karjeros koordinator Laima Kareivien (212 kab.).

Karjeros koordinator teikia individualias ir grupines konsultacijas, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su mokymo staig atstovais ir kitomis organizacijomis bei dalyvauja projektinje veikloje.

Kvieiame mokinius, mokytojus, klasi aukltojus, tvus naudotis teikiamomis ugdymo karjerai paslaugomis.

Karjeros koordinators darbo laikas:

Pirmadienis

Antradienis

Treiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

14.00 16.00

14.00 16.00

14.00 16.00

14.00 16.00

14.00 16.00


Konsultacij laikas gali bti derinamas individualiai.

Ugdymo karjerai koordinacin grup Kelms Kraants progimnazijoje:

(2012-11-12 Nr. D-34 )

Stasys Jokubauskas mokyklos direktorius;

Regina Dovidaitien direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Laima Kareivien karjeros koordinator;

Rta Keryt psicholog;

Evaldas Antanaitis technologij mokytojas metodininkas;

Raimonda Navakauskien geografijos vyr. mokytoja;

Daiva Vaiiulien technologij mokytoja metodinink;

Pagrindiniai dokumentai

Profesinio orientavimo tvarkos apraas 2012

Bendrojo ugdymo mokykl ir profesinio mokymo staig mokini ugdymo karjerai modelis

Daugiau informacijos apie program galite suinoti http://www.mukis.lt

Taip pat galite prisijungti prie "facebook`o" grups Ugdymas karjerai

Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamok laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti.

Nra nauj inui.
Atsitiktin nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
1936526 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor