2021-06-13 04:28
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
FINANSINĖ VEIKLA

Tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Eil. Nr.

Pareigos

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

1.

Direktorius

9,37

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6,83

3.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui II vadybinė kategorija

8,46

4.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

4,1

5.

Vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas

4,66

4,92

6.

Socialinis pedagogas metodininkas

6,37

7.

Psichologas

4,1

8.

Pailgintos grupės auklėtojas

5,46

9.

Bibliotekininkas

4,1

10.

Mokytojas

3,21

3,24

3,27

11.

Vyresnysis mokytojas

3,49

3,53

3,67

12.

Mokytojas metodininkas

3,74

3,81

3,93


Eil. Nr.

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

1.

Vyr. buhalteris

6,2

2.

Inžinierius programuotojas

3,4

3.

Sekretorius

3,7

4.

Apskaitininkas-kasininkas

3,4

5.

Autobuso vairuotojas

3,3

6.

Techninis personalas

MMA

7.

Mokytojo padėjėjas

3,1

7.

Elektrikas

3,1


Parsisiųsti: Metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2020
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitų rinkinys 2021 m. I ketvirtis
Parsisiųsti: Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita 2021m. Balandis
Parsisiųsti: Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitų rinkinys 2020 m. IV ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. III ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. II ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 1 ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto ataskaitų rinkinys 2020 m. I ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto ataskaitų rinkinys 2019 m. IV ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto ataskaitų rinkinys 2019 m. III ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto ataskaitų rinkinys 2019 m. II ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketvirits
Parsisiųsti: Biudžeto ataskaitų rinkinys 2019 m. I pusmetis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinės būklės ataskaita 2018 m. IV ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto ataskaitų rinkinys 2018 m. IV ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinės ataskaitos 2018m. III ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžetinės ataskaitos 2018m. III ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. II ketvirtis.pdf
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitų rinkinys 2017 m. 4 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. 4 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m. I ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžetinės ataskaitos 2018m. I ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2017m. 3 ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitų rinkinys 2017m. 3 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 2 ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitų rinkinys 2017 2 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 1 ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitų rinkinys 2017 1 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 2016m.
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitų rinkinys 2016m.
Parsisiųsti: Finansinių ataskaitų rinkinys 3 ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2016m. 3 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinės ataskaitos 2016m. 2 ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2016m. 2 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinės ataskaitos 2016m. 1 ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitų rinkinys 2016m. 1 ketvirtis
Parsisiųsti: Aiškinamasis raštas ir priedai
Parsisiųsti: Finansinės būklės ataskaita 1-1
Parsisiųsti: Finansinės būklės ataskaita 1-2
Parsisiųsti: Grynojo turto pokyčių ataskaita
Parsisiųsti: Pinigų srauto ataskaita 1-1
Parsisiųsti: Pinigų srauto ataskaita 1-2
Parsisiųsti: Veiklos rezultatų ataskaita
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitų rinkinys 2015 m. 4 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinės ataskaitos 2015m. 3 ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitos 2015 m. 3 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinės ataskaitos 2015 m. 2 ketvirtis
Parsisiųsti: Finansinės ataskaitos 2015 m. 1 ketvirtis
Parsisiųsti: Biudžetinių ataskaitos 2015 m. 1 ketvirtis
Parsisiųsti: 2014m. Finansinės ataskaitos
Parsiūsti: 2014m. Aiškinamasis raštas
Parsiūsti: Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita 2014 m.4 ketvirtis
Parsiūsti: 2014m. 3 ketv. Finansinės ataskaitos.xls
Parsiūsti: Finansiniū ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. 3 ketv..doc
Parsiūsti: Forma Nr.1 priedas 61346
Parsiūsti: Forma Nr.3 priedas 61348
Parsiūsti: Forma Nr.4 priedas 61349 2013
Parsiūsti: Forma Nr.2 apl-3 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 apl.-2 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 D.R.-1 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 M G-BA 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 M-2 2 ketvirtis
Parsiūsti:Forma Nr.2 MK 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 MOK.PAV.-2 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 SPEC.L. 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 SPEC.L.-3 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 Suvestinė bendra 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 Suvestinė savivaldybės lėšos 2 ketvirtis
Parsiūsti: Forma Nr.2 Suvestinė valstybės lėšos 2 ketvirtis
Parsiūsti: 2014m. 2 ketv. Finansinės ataskaitos
Parsiūsti: Finansavimo sumos 2 ketvirtis
Parsiūsti: Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014m. 2 ketvirtis

Parsiūsti: Aiškinamasis raštas 1 ketv.
Parsiūsti: Forma Nr.1 priedas61346
Parsiūsti: Forma Nr.3 priedas61348
Parsiūsti: Forma Nr.4 priedas61349 2013m.
Parsiūsti: Forma Nr.2 APL-2
Parsiūsti: Forma Nr.2 APL
Parsiūsti: Forma Nr.2 M.G-MA
Parsiūsti: Forma Nr.2 M
Parsiūsti: Forma Nr.2 MK
Parsiūsti: Forma Nr.2 MOK.PAV.
Parsiūsti: Forma Nr.2 SPEC.L.-2
Parsiūsti: Forma Nr.2 SPEC.L
Parsiūsti: Forma Nr.2 SUVESTINĖ VALSTYBĖS.xlsx
Parsiūsti: Forma Nr.2 SUVESTINĖ SAVIVALDYBĖS
Parsiūsti: Forma Nr.2 SUVESTINĖ BENDRA
Parsiūsti: Mėnesio ataskaitos forma
Parsiūsti: Finansinė ataskaita aiškinamasis raštas 2014m. 1 ketvirtis
Parsiūsti: Finansavimo sumos 1 ketvirtis
Parsiūsti: 2014m. 1 ketvirtis Finansinės ataskaitos
Parsiūsti: Tarnybinių atlyginimų koeficientų dokumentą
Parsiūsti: Veiklos rezultatų ataskaitos dokumentą
Parsiūsti: Finansinės ataskaitos dokumentų
Parsiūsti: Finansinės būklės ataskaitos dokumentą 2012m.
Parsiūsti: Aiškinamasis raštas 2012m.
Parsiūsti: Aiškinamasis raštas 2011m.
Parsiūsti: Veiklos rezultatų ataskaita 2011m.

Parsiūsti: Biudžetinių ataskaitų 2 - ro ketvirčio aiškinamasis raštas
Parsi�sti: Biud�eto i�laid� s�matos vykdymo 2012 m. bir�elio 30 d. ataskaita
Parsi�sti: Biud�etini� ataskait� 1 - mo ketv. Ai�kinamasis ra�tas
Parsi�sti: Biud�eto i�laid� s�matos vykdymo 2012 m. kovo 31 d. ataskaita
Parsi�sti: FAR formos 2012 m.
Parsi�sti: Finansini� ataskait� ai�kinamasis ra�tas 2 ketv.
Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� 2012 m. bir�elio 30 d. ataskaita
Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� 2012 m. kovo 31 d. ataskaita

Parsi�sti: Biud�etini� ataskait� ai�kinam. rat. 3 ketv.
Parsi�sti: Biud�etini� i�laid� s�matos vykdymo 2012 m. rugs�jo 30 d. ataskaita
Parsi�sti: Finansavimo sumos 4 priedas 3 ketv.
Parsi�sti: Finansini� ataskait� ai�kinamasis ra�tas 3 ketv.
Parsi�sti: Finansin�s b�kl�s ataskaita 3 ketv. 2 pr.
Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� 2012 m. rugs�jo 30 d. ataskaita
Parsi�sti: Veiklos rezultat� ataskaita 2 pr. 3 ketv.

Parsi�sti: Ai�kinamasis ra�tas 4 ketv.
Parsi�sti: Finansini� ataskait� ai�kinamasis ra�tas 2012m.
Parsi�sti: Biud�eto i�laid� s�matos vykdymo ataskaita
Parsi�sti: Finansini� ataskaitu form� rinkinys 2012m.
Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� ataskaita

Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� 2013 m. gruod�io 31d. ataskaita.
Parsi�sti: Forma Nr.1 2013m.
Parsi�sti: Biud�eto s�matos vykdymo 2013m. gruod�io 31d. ataskaita
Parsi�sti: 2013m. Ai�kinamasis ra�tas

Gr��ti atgal
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2971340 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor