2017-08-23 05:19
Meniu
Facebook
Facebook
Dienos informacija
Vardadienius venia:
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateit
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
FINANSIN� VEIKLA

Tarnybini� atlyginim� koeficientai:

Eil. Nr.

Pareigos

Turintiems iki 10 met� pedagoginio darbo sta��

Turintiems nuo 10 iki 15 met� pedagoginio darbo sta��

Turintiems 15 ir daugiau met� pedagoginio darbo sta��

1.

Direktorius

9,37

2.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

6,83

3.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui II vadybin� kategorija

8,46

4.

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir �kio reikalams

4,1

5.

Vyresnysis specialusis pedagogas, logopedas

4,66

4,92

6.

Socialinis pedagogas metodininkas

6,37

7.

Psichologas

4,1

8.

Pailgintos grup�s aukl�tojas

5,46

9.

Bibliotekininkas

4,1

10.

Mokytojas

3,21

3,24

3,27

11.

Vyresnysis mokytojas

3,49

3,53

3,67

12.

Mokytojas metodininkas

3,74

3,81

3,93


Eil. Nr.

Pareigos

Tarnybinio atlyginimo koeficientas

1.

Vyr. buhalteris

6,2

2.

In�inierius programuotojas

3,4

3.

Sekretorius

3,7

4.

Apskaitininkas-kasininkas

3,4

5.

Autobuso vairuotojas

3,3

6.

Techninis personalas

MMA

7.

Mokytojo pad�j�jas

3,1

7.

Elektrikas

3,1


Parsi�sti: Finansini� ataskait� rinkinys 2017 2 ketvirtis
Parsi�sti: Finansini� ataskait� rinkinys 2017 1 ketvirtis
Parsi�sti: Biud�etini� ataskait� rinkinys 2017 1 ketvirtis
Parsi�sti: Finansini� ataskait� rinkinys 2016m.
Parsi�sti: Biud�etini� ataskait� rinkinys 2016m.
Parsi�sti: Finansini� ataskait� rinkinys 3 ketvirtis
Parsi�sti: Biud�eto i�laid� vykdymo ataskaita 2016m. 3 ketvirtis
Parsi�sti: Finansin�s ataskaitos 2016m. 2 ketvirtis
Parsi�sti: Biud�eto i�laid� vykdymo ataskaita 2016m. 2 ketvirtis
Parsi�sti: Finansin�s ataskaitos 2016m. 1 ketvirtis
Parsi�sti: Biud�etini� ataskait� rinkinys 2016m. 1 ketvirtis
Parsi�sti: Ai�kinamasis ra�tas ir priedai
Parsi�sti: Finansin�s b�kl�s ataskaita 1-1
Parsi�sti: Finansin�s b�kl�s ataskaita 1-2
Parsi�sti: Grynojo turto poky�i� ataskaita
Parsi�sti: Pinig� srauto ataskaita 1-1
Parsi�sti: Pinig� srauto ataskaita 1-2
Parsi�sti: Veiklos rezultat� ataskaita
Parsi�sti: Biud�etini� ataskait� rinkinys 2015 m. 4 ketvirtis
Parsi�sti: Finansin�s ataskaitos 2015m. 3 ketvirtis
Parsi�sti: Biud�etini� ataskaitos 2015 m. 3 ketvirtis
Parsi�sti: Finansin�s ataskaitos 2015 m. 2 ketvirtis
Parsi�sti: Finansin�s ataskaitos 2015 m. 1 ketvirtis
Parsi�sti: Biud�etini� ataskaitos 2015 m. 1 ketvirtis
Parsi�sti: 2014m. Finansin�s ataskaitos
Parsi�sti: 2014m. Ai�kinamasis ra�tas
Parsi�sti: Biud�eto i�laid� vykdymo ataskaita 2014 m.4 ketvirtis
Parsi�sti: 2014m. 3 ketv. Finansin�s ataskaitos.xls
Parsi�sti: Finansini� ataskait� ai�kinamasis ra�tas 2014 m. 3 ketv..doc
Parsi�sti: Forma Nr.1 priedas 61346
Parsi�sti: Forma Nr.3 priedas 61348
Parsi�sti: Forma Nr.4 priedas 61349 2013
Parsi�sti: Forma Nr.2 apl-3 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 apl.-2 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 D.R.-1 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 M G-BA 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 M-2 2 ketvirtis
Parsi�sti:Forma Nr.2 MK 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 MOK.PAV.-2 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 SPEC.L. 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 SPEC.L.-3 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 Suvestin� bendra 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 Suvestin� savivaldyb�s l��os 2 ketvirtis
Parsi�sti: Forma Nr.2 Suvestin� valstyb�s l��os 2 ketvirtis
Parsi�sti: 2014m. 2 ketv. Finansin�s ataskaitos
Parsi�sti: Finansavimo sumos 2 ketvirtis
Parsi�sti: Finansini� ataskait� ai�kinamasis ra�tas 2014m. 2 ketvirtis

Parsi�sti: Ai�kinamasis ra�tas 1 ketv.
Parsi�sti: Forma Nr.1 priedas61346
Parsi�sti: Forma Nr.3 priedas61348
Parsi�sti: Forma Nr.4 priedas61349 2013m.
Parsi�sti: Forma Nr.2 APL-2
Parsi�sti: Forma Nr.2 APL
Parsi�sti: Forma Nr.2 M.G-MA
Parsi�sti: Forma Nr.2 M
Parsi�sti: Forma Nr.2 MK
Parsi�sti: Forma Nr.2 MOK.PAV.
Parsi�sti: Forma Nr.2 SPEC.L.-2
Parsi�sti: Forma Nr.2 SPEC.L
Parsi�sti: Forma Nr.2 SUVESTIN� VALSTYB�S.xlsx
Parsi�sti: Forma Nr.2 SUVESTIN� SAVIVALDYB�S
Parsi�sti: Forma Nr.2 SUVESTIN� BENDRA
Parsi�sti: M�nesio ataskaitos forma
Parsi�sti: Finansin� ataskaita ai�kinamasis ra�tas 2014m. 1 ketvirtis
Parsi�sti: Finansavimo sumos 1 ketvirtis
Parsi�sti: 2014m. 1 ketvirtis Finansin�s ataskaitos
Parsi�sti: Tarnybini� atlyginim� koeficient� dokument�
Parsi�sti: Veiklos rezultat� ataskaitos dokument�
Parsi�sti: Finansin�s ataskaitos dokument�
Parsi�sti: Finansin�s b�kl�s ataskaitos dokument� 2012m.
Parsi�sti: Ai�kinamasis ra�tas 2012m.
Parsi�sti: Ai�kinamasis ra�tas 2011m.
Parsi�sti: Veiklos rezultat� ataskaita 2011m.

Parsi�sti: Biud�etini� ataskait� 2 - ro ketvir�io ai�kinamasis ra�tas
Parsi�sti: Biud�eto i�laid� s�matos vykdymo 2012 m. bir�elio 30 d. ataskaita
Parsi�sti: Biud�etini� ataskait� 1 - mo ketv. Ai�kinamasis ra�tas
Parsi�sti: Biud�eto i�laid� s�matos vykdymo 2012 m. kovo 31 d. ataskaita
Parsi�sti: FAR formos 2012 m.
Parsi�sti: Finansini� ataskait� ai�kinamasis ra�tas 2 ketv.
Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� 2012 m. bir�elio 30 d. ataskaita
Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� 2012 m. kovo 31 d. ataskaita

Parsi�sti: Biud�etini� ataskait� ai�kinam. rat. 3 ketv.
Parsi�sti: Biud�etini� i�laid� s�matos vykdymo 2012 m. rugs�jo 30 d. ataskaita
Parsi�sti: Finansavimo sumos 4 priedas 3 ketv.
Parsi�sti: Finansini� ataskait� ai�kinamasis ra�tas 3 ketv.
Parsi�sti: Finansin�s b�kl�s ataskaita 3 ketv. 2 pr.
Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� 2012 m. rugs�jo 30 d. ataskaita
Parsi�sti: Veiklos rezultat� ataskaita 2 pr. 3 ketv.

Parsi�sti: Ai�kinamasis ra�tas 4 ketv.
Parsi�sti: Finansini� ataskait� ai�kinamasis ra�tas 2012m.
Parsi�sti: Biud�eto i�laid� s�matos vykdymo ataskaita
Parsi�sti: Finansini� ataskaitu form� rinkinys 2012m.
Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� ataskaita

Parsi�sti: Mok�tin� ir gautin� sum� 2013 m. gruod�io 31d. ataskaita.
Parsi�sti: Forma Nr.1 2013m.
Parsi�sti: Biud�eto s�matos vykdymo 2013m. gruod�io 31d. ataskaita
Parsi�sti: 2013m. Ai�kinamasis ra�tas

Gr��ti atgal
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamok laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
aukykla
Jei norite rayti inutes, turite prisijungti.

Nra nauj inui.
Atsitiktin nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
1936551 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor