2019-01-21 14:11
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
Patyi ir smurto prevencijos programa Olweus

Kraants pagrindinei mokyklos bendruomenei suteikta galimyb (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras palankiai vertino pateikt paraik) vykdyti Patyi ir smurto prevencijos program Olweus. Olweus patyi ir smurto prevencijos programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 met nagrinjantis patyi ir smurto temas. Programa skmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose alyse JAV (36 valstijose), vedijoje, Islandijoje. Smurto tyrim ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelb j viena i 12 efektyviausi smurto prevencijos program pasaulyje. Jos gyvendinimo rezultatai usienio alyse rodo, kad enkliai sumajo patyios tarp bendraami mokykloje (30-70%), taip pat pagerjo santykiai ne tik tarp bendraami, bet ir tarp mokini ir mokytoj. ioje programoje dalyvav mokytojai ir mokiniai gijo didesn socialin kompetencij, reikmingai sumajo asociali poelgi (vandalizmo, mutyni, vagysi, pamok praleidinjimo).

gyvendinti Olweus patyi ir smurto prevencijos program mokyklai pads sertifikuotas Olweus instruktorius, buvs ms mokyklos mokinys, Karolis Makauskas.

Gyvenimo kultros arena

Drauge su naujaisiais mokslo metais Kraants pagr. mokykloje vyksta antrasis Comenius tarptautinis projektas Gyvenimo kultros arena, koordinuojamas A. Biederman, kuriame dalyvauja 9 ali mokyklos: Latvijos, Lenkijos, Austrijos, Turkijos, Italijos, Vokietijos, Bulgarijos, Estijos ir Kelms Kraants pagr. mokykla. Kelmikiai pradjo 2 metus trunkani projekto veikl. Per 5 vienags dienas usienio sveiai susipaino su seniausiais amatais Kelms krato muziejuje ir Gruzdiuose, drauge su Tadujos ansambliu oko ir aid liaudies aidimus, moksi gaminti okolad iauliuose. Lanksi Kaune, Vilniuje, Trakuose, kur ne tik pamat ymias Lietuvos istorines vietas, bet grojosi gamta, valg vairi lietuvik patiekal.

Prasidjs Kelmje Comenius projektas Gyvenimo kultros arena tsis kitose alyse, tad Kraants pagr. mokyklos bendruomens dar laukia daug paintini-edukacini kelioni Europoje.

foto foto

Lenk vizitas

Gegus 26-28 dienomis viejo grup mokini ir mokytoj i Lenkijos Drawsko Pomorskie miesto A. Mickeviiaus gimnazijos. Mokiniai ir mokytojai dalyvavo lietuvi kalbos pamokoje, oko linijinius okius, lanksi Tytuvn vienuolyne, Kokmaniks apvalgos bokte, Kleboniki kaimo buities muziejuje, Kryi kalne, iauliuose, poilsiavietje prie Dubysos, diskotekoje ir Kelms miesto ventje. Diugu, jog tiek mokiniai, tiek mokytojai galjo patobulinti vairi kalb gdius, daugiau suinoti apie Lietuv ir Lenkij.

Koncertas Tviks spindulliai

120 mokyklos meno kolektyv dalyvi pakviet tradicin, jau XVII t koncert Tviks spindulliai. Mokini lpomis atgijo Kelms miesto krimo istorija, mokyklos praeitis ir iandiena.

COMENIUS PROJEKTO DALYVIAI IVYKO VOKIETIJ
Comenius

Ankst gegus 4 ryt mokyklos mokini ir mokytoj delegacij ivyko paskutin Comenius projekto Sveikas mokinys - sveika Europa vizit Vokietijoje. Kirn mokykl ivyko etokas Domas Vaitkus, atuntok Rasuol Jautakyt, direktorius Stasys Jokubauskas, pavaduotoja Regina Dovydaitien, mokytojai Nijol Vengelien, Rima Paerauskien ir Sigitas Silinas. Pirmosios inios i Domo: esame Vokietijoje. Skrydis nerealus. Nerealaus linkime ir viso laiko Vokietijoje, draugikoje Comenius eimoje.


NAKTIN STOVYKLA

Balandio 29 dien mokykloje vyko naktin stovykla. kart ji pavadinta vrynu. Mokiniai, kuri dalyvavo madaug imtas, buvo suskirstyti klases, vadinamas gardais. Vakaras buvo labai domus. Mokms okti linijinius okius, vyko sportiniai aidimai. Vakar pagyvino savo dainas gyvai atlikusi roko grup The Main Riot. Pailsjimui irjome film, o isikrovimui dar surengme diskotek. Vlai vakare mokyklos kieme kepme dereles, keli stovyklautojai ypa isiskyr savo talentu ruoti valg. urmulys mokykloje netilo beveik iki 6 val. etadienio ryto. Stovykl organizavo mokini parlamentas ir klasi aukltoj metodin grup. Dkojame joje buvusiems mokytojams u kantryb.

Aist Tunikait, 8c

Nominacij vent

Balandio 13 d. mokykloje vyko tradicin nominacij vent, kuri organizavo klasi aukltoj metodin grup. Apdovanojimus nugaltojams teik ms mokyklos direktorius S. Jokubauskas, Maojo teatro direktorius A. Armonas, Verslo informacijos centro direktor V. Virbick, Biiulio urnalist L. Dirbanauskait, Priegaisrins gelbjimo tarnybos virininkas V. Ramanauskis, mokytoja I. Sejnien, Kelms rajono policijos komisariato virininkas D. Popovas. Buvo pagerbti visi nominuotieji mokiniai. Nominacij 2011 laimtojai:

1. Mandagiausias - Aurin Ramanauskyt, 8c
2. vari kalba - Rasuol Jautakyt, 8a
3. Stilingiausias - Mantas Bialaglovas, 7c
4. mogus, alia kurio malonu bti - Domas Vaitkus, 6b
5. maiktuolis - Paulius Glazauskas, 10
6. Pareigingiausias - Aist Pupit, 7c
7. Idj generatorius - Paulius Dinapas, 7a


Maj konferencija Noriu inoti
Diena be mokslo tuiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek maai turime tam laiko.

Albertas Einteinas


Jau penktus metus Kelms Kraants pagrindinje mokykloje vyksta pradini klasi mokini ir mokytoj konferencija Noriu inoti. Iniciatyvi mokytoj grup R. Dovidaitien, L.imkeviien, G. Somait, M. Bagdonaviien, D. Vaiiulien balandio 8 dien mokykl sukviet gaus br smalsi, norini visk inoti pradinuk ne tik i ms rajono mokykl, bet ir sveius i iauli, Kauno, Nemaki. Maieji lektoriai skait praneimus, dalijosi savo iniomis, moksi vieni i kit.

Konferencijos dalyvius pasveikino mokyklos vadovai bei saviveiklininkai, kuriuos paruo mokytojos M. Bagdonaviien, R. Vileikien, J. Jakubauskien, E. Paerauskien, I. Kliminskien, L. imkeviien. Paskait A renkuosi sveikat maiesiems klausytojams skait sveikatos biuro sveikatos stiprinimo specialist Audron Palubinskien.

Pasidalij grupes vaikai pristat praneimus apie savo nuveiktus darbus. Vieni mok dainuoti lietuvi liaudies dainas, kiti pasakojo kaip suspausti sr, ikepti duon, supaindino su senosiomis Velyk tradicijomis, treti dalijosi mintimis apie savo miest, rajon ir jo ymius mones, mok riuoti atliekas. Daugelis dalyvi pasakojo apie savo Tvyn Lietuv, jos istorij. irti nuotraukas


SUSITIKIMAI 2010

4b klas dalyvavo respublikiniame kultriniame, edukaciniame ir socialiniame projekte "Susitikimai 2010'. Annie M. G. Schmidt ir Fiep Westendorp "Otut". Projekt vykd dailininks Siguts Ach dirbtuvs "Men valtys" ir Nyderland ambasada. Juo buvo siekiama supaindinti pradini klasi vaikus su pirm kart lietuvi kalb iversta vertinga knyga "Otut" ir jos autormis: raytoja Annie M.G. Schmidt ir dailininke Fiep Westendorp.

Pradta dalyvauti projekte BESIMOKANI MOKYKL TINKLAI 3

2011-03-18 ms mokyklos mokytojai dalyvavo anginiame nacionalinio projekto Besimokani mokykl tinklai 3 seminare, kur ved koordinator Elena Stasiulien. Paraikas iam projektui buvo pateikusios daugiau nei 100 respublikos mokykl, i kuri buvo atrinktos 42. Projekto pagrindiniai tikslai yra ie: sukurti slygas BMT mokykloms stiprinti bendruomeni gebjim sprsti ugdymo proceso kaitos problemas, gerinti ugdymo(si) kokyb, padti sprsti ugdymo organizavimo, turinio planavimo, mokymosi motyvacijos, mokini poreiki tenkinimo ir kitas problemas. Dalyvaujant projekte yra galimyb pasiekti besimokanios organizacijos rodiklius: kolegial problem sprendim, pai atlikto vertinimo rezultat panaudojim gerinant savijaut ir pasiekimus mokykloje, gerosios praktikos sklaid, nauj mokymosi form naudojim.

Alma Paulauskien

2011 m. Nacionalinis moksleivi konkursas vari kalba vari galva

Nacionaliniame konkurse vari kalba vari galva savo lietuvi kalbos inias, naudojant informacines technologijas, pasitikrinti panoro daugiau nei atuoni su puse tkstanio 6-10 klasi moksleivi i visos Lietuvos. Konkurs, kuriuo siekiama skatinti moksleivius elektroninje terpje vartoti lietuvikus ramenis bei taisykling lietuvi kalb, organizuoja kalbini technologij pltojimu usiimanti bendrov Tilde IT, Lietuvos Respublikos vietimo ir mokslo ministerija, Valstybin lietuvi kalbos komisija ir ryi su visuomene agentra Strategini komunikacij centras. Pirmasis etapas vyko vasario mnes tuomet ms ir kit mokykl vaikai konkurso uduotis sprend savo kompiuteri klasse. antrj konkurso etap, kuris vyko kovo 16 dien Vilniuje, i kiekvienos klass buvo pakviesta po 20 geriausiai testus atlikusi moksleivi. Viena i j - 8c klass mokin Monika Tallat-Kelpait. Nors II etape nepavyko uimti prizins vietos, bet kartu su mokytoja A. Paulauskiene Monika dalyvavo ikilmse Lietuvos Respublikos Seimo rmuose. Labiausiai taut i kit iskiria kalba ir ratas, be i dalyk tauta netenka savo savitumo, silpsta jos kultra, tradicijos, - sveikindama konkurso nugaltojus sak Seimo Pirminink Irena Degutien.

Alma Paulauskien

Puslapis 58 i 59 << < 55 56 57 58 59 >
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2283240 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor