2019-01-21 14:24
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
Mukis
BMT
PILIETIKUMO PAMOKA

Mokyklos bendruomens nariai parm Tytuvn v. Mergels Marijos Angel Karaliens banyi ir Bernardin vienuolyno ansambl, kurie laikomi vieni spdingiausi barokini ansambli Lietuvoje ir iaurs Ryt Europoje, nukentus nuo gaisro. Param bei ilankstytas gerveles, kaip vilties simbol, kunigui R.aromskiui perdav 7-9 klasi mokiniai. Visa mokyklos bendruomen imoko vien pilietikumo pamok, kad:

Gaisras nekontroliuojamas, vykstantis ne tam skirtoje vietoje degimas, keliantis pavoj mogui, turtui ar aplinkai.

Architektros paminklas pasaulio kultros paveldo dalis, apimanti architektros statinius bei urbanizuotas vietoves, turinias iskirtin istorin, menin bei kitoki kultrin vert.

Parama - filantropikas (labdaringas) elgesys. Jis tikrai tokiu tampa, kai tikima labdaringa idja, pasiymima auktesnio smoningumo laipsniu, nesigilinama tvyranias negatyvias nuomones, pakylama vir kaltinim, urnalistini tyrim, nesileidiama vidun abejoni.

foto foto foto

Mergaii futbolo 5x5 varybose uem 2-j viet

2012 m. sausio 14 dien puikiai pasirod Kelms Kraants pagrindins mokyklos mergaii 5x5 futbolo komanda, kuri tarpzoninse Lietuvos moksleivi olimpinio festivalio varybose Gargduose um 3-j viet. Prie tai ms mokyklos futbolists: Kamil Janknait 8a kl., Laura Kuoryt 8a kl., Samanta eputyt 8a kl., Gabriel Ulickait 8a kl., Iveta Orlovait 6b kl., Domant Slavinskait 6b kl., Ernesta Latikeviit 7b kl., Gabriel Valiukait 7b kl., Reda Siurblyt 7b kl. tapo rajono empionmis. Gruodio mnes zoninse varybose Kdainiuose ios mergaits um 2-j viet.

A. Musneckien

foto

Tarpklasins varybos

Sausio mnes pasibaig 7-8 klasi tarpklasins krepinio varybos. Jas organizavo kno kultros vyr. mokytojas Sigitas Silinas. Pirmj viet laimjo 8c, antrj - 8b, trei - 8a klasi komandos. Rezultatyviausiai aid Irmantas tabokas (8b kl.), Domas Vaitkus (7b kl.), Gytis Kauius (8b kl.). Varyboms teisjavo: Evaldas Jonutis, Domas Vaitkus, Laimonas Bruas. Diaugiams sportikais vaikinais.

Meninio skaitymo konkursas

Sausio 24 dien mokykloje vyko lituanisi organizuotas meninio skaitymo konkursas. Seimas 2012-uosius metus yra paskelbs Jono Maiulio-Maironio metais, todl mokyklinis renginys buvo skirtas poeto 150-osioms gimimo metinms atminti. Jame buvo pristatytos skaidrs, kuriose apibendrinta Maironio kryba ir svarbesni gyvenimo faktai, skambjo dainos, sukurtos pagal poeto eiles. Mokytojos A. ikiens vadovaujama dramos studija Erktro pareng kompozicij Juk meil svarbiausia, kurioje sujungta Maironio ir V. Raicko kryba. Net 24 mokyklos 5-10 klasi skaitovai deklamavo Maironio eilraius. Buvo ir scenos jaudulio, ir diugesio. B. Alijoiut skait kelet savo krybos eilrai. Taip pat i poezijos vent buvo ir atranka rajonin meninio skaitymo konkurs. Ten mokyklos garb gins mintoji kompozicija (6-7 kl. mokiniai), devintok Brigita Alijoiut (eil. Umigo em) ir septintokas Armandas Druktenis (eil. Uosis ir mogus). Tikims, jog mokiniai skaitys poezij irdimi...

A. Paulauskien

foto

AGUONL˓ 2012 m.

Kas antri metai Lietuvoje organizuojama oki vent Aguonl. Ji organizuojama ir ms rajone. Sausio 26 dien Kelms kultros centr sugjo didelis brys okj i Kelms meno mokyklos, Kelms, Tytuvn kultros centr. ventei ruosi ir maieji ms mokyklos 3b klass okjai (mokytoja Lina imkeviien). Jie oko Laimos Kiseliens virbliai, Elenos Morkniens Ant arkliuk okius. Mokiniai gro patenkinti savo pasirodymu. Diaugsi vents organizatori teikta saldia dovana. O mokykla didiuojasi savo maaisiais okjais Guoda, Ugniumi, Evelina, Austja, Milda, Laura, Roku, Arentu, Adomu, Urte, Emilija, Greta, Simonu, Benu, Karoliu, Matu ir j mokytoja Lina. aunuoliai js vieninteliai dalyviai i bendrojo lavinimo mokykl.

okio istorija tiek pat ilga , kaip ir monijos istorija. okis - vis svarbiausi ir reikmingiausi mogaus vyki palydovas. Taiau lietuviko okio, kaip atskiro liaudies meno ar kultrinio reikinio, istorija siekia kiek daugiau nei imtmet. Prajusio amiaus pradioje pirm kart Lietuvos choreografijos istorijoje lietuvikas okis pakilo scen. Pirm kart scenoje paokt Suktin pirmiausia pamat Peterburgo irovai. Tai buvo 1903 metai. ok scenai pritaiks Mikas Petrauskas savo atsiminimuose ra: Paras muzik, sutvarkiau ir pat ok pirmas atuonias spragas paokome bgdami, o antras atuonias sukdamiesi.

Lietuvos vaik ir moksleivi televizijos konkurso DAIN DAINEL˓ rajoninis etapas

Mokykl rajoniniame Dain dainels konkurso etape atstovavo vyr. mokytojos Jolantos Jokubauskiens vadovaujamas mergin ansamblis. Kartu merginos dainuoja ketverius metus. Diaugiams kolektyvo entuziazmu, krybiniais iekojimais, pasirodymais vairiuose renginiuose. Nors kolektyvo ir nebuvo konkurso prizinink tarpe mes didiuojams savo mokykloje turdami dainuojani mergin grup. Ai, kad nepabgote konkurent ir drsiai atstovavote savo mokykl.

fotofotofoto

Anglikos dainos konkursas Songs of love

Sausio 18 dien po penki pamok irovai netilpo akt sal, nes ten vyko jau tradiciniu taps anglikos dainos konkursas Songs of love. Ir kaip nenorsi pairti tokio reginio, kai anglikai dainuoja net antrokliai Venera ir Paulius, o i 8c klass apie meil udainavo net dvylika mokini kartu. Tokio vaizdo nematysi, daug prarasi.

Komisija igirdo 12 nuostabi meils dain. Kiekviena suild ir papuo vent, paliko jauk prisiminim komisijos nari, irov ir organizatori irdyse. Visus suavjo Aurins (5a), Viktorijos ir Rugils (5b), Auros ir okj grups (6c), Emos ir Monikos, bei Gabriels, Vaivos ir Kamils (6a), Monikos ir Mantvydo (6b), Gvidons (7c) pasirodymai. Buvo taip miela ir nuoirdu. Taiau po ilg ir kart komisijos svarstym ir diskusij nugaltojais tapo ir laureat vardus peln Monika Paulauskait (7c) su daina At last, Jorn Antanaityt (7c) su daina Empty room bei Aurin, Domantas ir Karolina (8c) su daina My loves gone.

Sveikiname nugaltojus ir linkime jiems skms rajoniniame anglikos dainos konkurse Tytuvnuose, kuris vyks vasario 14 dien.

foto foto foto foto

susitikim su mokyklos mokiniais atvyko 605 pstinink kuopos savanoriai.

Sausio 19 d. susitikim su mokyklos mokiniais atvyko 605 pstinink kuopos savanoriai. Brys mokini sugujo sal susipainti su atskira Lietuvos kariuomens dalimi - savanoriais. Mokiniai klaussi pasakojim apie j kareivik kasdienyb, susipaino su ginkluote, kuri galjo ir savo rankomis paliesti, stebjo filmuot mediag. Daugiau apie krato savanori pajgas galima suinoti apsilankius svetainje www.605kuopa.mums.lt irti nuotraukas


Keliaujam bet kokiu oru!

Sakoma, jog nra blogo oro, yra tik netinkama apranga. iuo posakiu vadovaujasi mokyklos ygeiviai, dl utemusio, prapliupusio dangaus ar alio n karto neatsisak palikti ilt klasi ar jauki nam ir niekuomet dl to nesigailj. Sausio viduryje grup entuziast su mokytoja Alma Paulauskiene lanksi Kraiuose. M. K. Sarbievijaus kultros centro muziejaus vedjas Vygantas Maonas papasakojo turting miestelio istorij, pristat vairias ekspozicijas. Ypa suavjo restauruotas kolegijos rsys. Didel dalis mokini jame lanksi pirm kart. Apirtas Vytauto kalnelis, banyia. Iki tamsos vaikiota po Mediokaln. Grome pasism iemiko raudonio skruostuose ir jau laukiame kitos kelions.

foto foto foto

Gera daryti gera

mogaus charakterio bruoai susiformuoja per daugel met ugdant ir lavinant. Tokios vertybs kaip gerumas, sin, patikimumas, pagarba, atsakomyb, rpestis, teisingumas formuojasi jau ankstyvoje vaikystje.

Laukdami Kald kiekvienas norime bti geresnis ir gr dalyti aplinkui. Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai Jaunieji maltieiai, skatindami jaunim vykdyti gerus darbus, jau 5 metus i eils organizuoja konkurs Idjos padjjos. Moksleiviai buvo kvieiami jungtis grupeles, sugalvoti idj labdaros renginiui bei savo idj gyvendinti. Surinktos los skiriamos Maltos ordino Vaik dienos centrams, skurstani senoli maitinimui, j prieirai namuose ir jaunimo socialins veiklos skatinimui. Kelms Kraants pagrindins mokyklos bendruomen ir Kelms Jaunieji maltieiai neliko abejingi. Vis gruodio mnes vykd Gerumo akcij maraton.

Gruodio 2 dien mokyklos parlamentas suorganizavo diskotek Paok su manimi . Ankstyv etadienio ryt vyko Blus turgus, kuriame buvo gausu vairi daikt: aisl, drabuli, bat ir kt. Juos paaukojo mokyklos mokytojai, tvai, mokiniai. Tik gaila, kad pirkj nedaug buvo.

Projekto mokykl susitikimas Vokietijoje
Comenius

Kelms ,,Kraants pagrindins mokyklos bendruomen dalyvauja ir yra koordinator jau antrame Comenius daugiaals partnerysts projekte. is mokykl i 9 ali (Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Vokietijos, Austrijos, Bulgarijos, Lenkijos, Turkijos) projektas, kuris pavadintas Gyvenimikos kultros arena, atsirado parengiamojo vizito Austrijoje metu ir yra numatytas 2 metams. Projektas prisideda prie taut savitarpio supratimo ir sukuria verting usimim pratsim bendravim usienio kalba. Be to, kit ali mokini mainai skatina pasirengti kosmopolitikai mstyti, gyti bendravimo, tarpkultrin ir socialin kompetencijas.

Pirmasis skirting kultr atstov susitikimas jau vyko ms mokykloje, jame buvo gilinamasi lietuvi liaudies paproius, tradicijas, tobulinami kalbiniai gebjimai.

antrj projekto susitikim Vokietijos Kirno mieste, esaniame Reino krato-Pfalco emje pietvakari Vokietijoje, vyko projekto koordinator Aldona Biedermann, mokytojos Alma Paulauskien, Irena Kasparaviien, mokiniai Ema Pluiauskait, Gabriel Ulickait ir Martynas Petkeviius. Susitikimo tema buvo ,,Vaik teiss ir pareigos. alys turjo parengti prisistatymus, atspindinius veikl savo mokyklose ir padt gimtajame krate ia tema. Daugelio mokykl delegacijos akcentavo, jog mokiniai turi daugiau teisi, o ne pareig


Puslapis 56 i 59 << < 53 54 55 56 57 58 59 >
Prisijungti
Nario vardas

SlaptaodisDar ne narys?
Registruokis

Pamirai slaptaod?
Paprayk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2283272 Kelmės Kražantės progimnazija Unikali apsilankym

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor