2019-11-22 17:20
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinningo
eTwinning
Mukis
BMT
Respublikinis piešinių konkursas „Mano svajonė“
Respublikinis piešinių  konkursas „Mano svajonė“ 
Šių metų vasario ir kovo mėnesį Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijoje vyko respublikinis piešinių konkursas „Mano svajonė”. Renginį organizavo ir vykdė Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos pagalbos mokiniui specialistės kartu su bendra partneriu Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Socialinio darbo katedra. Šį konkursą progimnazija organizuoja jau antrus metus iš eilės ir kaskart sulaukia vis daugiau dalyvaujančių 2-7 klasių mokinių iš visos Lietuvos miestų ir miestelių: Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Anykščių, Mažeikių, Vilkaviškio, Kėdainių, Garliavos, Kelmės, Akmenės, Panevėžio, Palangos, Šiaulių, Radviliškio.  Piešiniuose mokiniai perteikė savo mažas ir dideles, vaikiškas ir nevaikiškas, iš kasdienybės ir iš pasakų pasaulio atkeliavusias svajones. 
Mūsų mokyklos mokiniai iš 2, 3, 5, 6, 7 klasių taip pat dalyvavo šiame konkurse. Mes labai džiaugiamės, kad antrų klasių laimėtojas yra Airidas Rajeckas, I vieta, septintų klasių laimėtoja - Aistė Tučkutė, III vieta. Sveikiname!  
Pasaulinė autizmo diena

Balandžio 2 d. – Pasaulinė autizmo diena. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje 3 b klasės mokiniai klasės valandėlės metu sužinojo, kas yra autizmas. Mokiniai piešė simbolį – mėlyną saulutę – ir stengėsi atkreipti mokyklos bendruomenės dėmesį į autizmo problemą. Pagalbininkai padėjo sveikatos priežiūros specialistei Linai Andrijauskienei eksponuoti 3 b klasės piešinukus autizmo tema.


Vaizdai čia„Talentai 2019“

Mokinių parlamentas (direktoriaus pavaduotoja Jurgita Seselskienė) progimnazijoje organizavo renginį 1–8 klasių mokiniams „Talentai 2019“. Jį vedė Skaistė Botezataitė ir Laura Krikštanavičiūtė. Programoje buvo net 17 numerių – mokiniai dainavo, grojo, šoko, deklamavo eilėraščius, atliko gimnastikos pratimus. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir saldainiais. Renginio akimirkas įamžino 8b kl. mokinys Armandas Bilius.


Vaizdai čia


„Liudiję žmogiškumą“

8a klasės mokiniai kartu su mokytoja Alma Paulauskiene lankėsi Kelmės r. savivaldybės Žemaitės viešojoje bibliotekoje ir apžiūrėjo pasaulio teisuolius įamžinančią parodą ,,Liudiję žmogiškumą“ bei susitiko su jos bendraautoriumi Aidu Gedminu. Ši paroda kovo 14 d. bibliotekoje buvo pristatyta  maltiečių iniciatyva. Joje eksponuojamos lietuvių žydų gelbėtojų nuotraukos ir trumpi aprašymai. Parodą pristatė jaunas kelmiškis, dabar Vilniuje gyvenantis Aidas Gedminas, kuris kartu su fotografe apkeliavo liudininkus, išklausė ir filmavo jų pasakojimus. Aidas mokiniams mielai sutiko papasakoti apie tuos žmones, jų istorijas, patirtas holokausto laikotarpiu, parodė ir filmuotos medžiagos, ragino mokinius diskutuoti holokausto tema.


 


Valstybinės šventės ,,Kražantės” progimnazijoje

,,Kražantės” progimnazijoje daug dėmesio skiriama mokinių pilietiniam ugdymui, todėl vasario, kovo mėnesiais vyksta renginiai, parodos,  šventinių dienų minėjimai.

       Vasario mėnesio pradžioje antrojo  aukšto koridoriuje atidaryta 5–8 klasių mokinių dailyraščio paroda (mokyt. A. Žičkienė, A. Paulauskienė, I. Kasparavičienė).  LR Seimas 2019 metus paskelbė Juozo Tumo-Vaižganto metais, todėl vaikai perrašinėjo Vaižganto tekstų ištraukas ir eilėraščius apie šį kūrėją. Mokinių darbai taip pat skiriami Lietuvių kalbos dienoms bei Vasario 16– Kovo 11 paminėti.

         Progimnazijos antrojo aukšto langus tautiniais simboliais papuošė mokytoja I. Sabaitytė, mokyklos parlamentas (veiklą kuruoja progimnazijos direktoriaus pavaduotoja J. Seselskienė) ir mokytoja L. Šimkevičienė šventiškai padabino pirmojo aukšto fojė, be to, mokiniai parašė savo mintis apie laisvą Lietuvą, jas pateikė trispalviame stende, o   pradininukai prailgino piešinių apie Lietuvą knygą, kuri buvo pradėta prieš porą metų. Dabar šioje knygoje yra net 440 piešinių, jos ilgis - 132 m.  

         Socialinė  pedagogė Laima Kareivienė progimnazijos  mokytojams vedė protmūšį ,,Pažink Kelmę", skirtą Lietuvos žymiosioms  datoms  paminėti.

         Vasario 15 dieną 5b klasės mokiniai, kraštotyros būrelio nariai ir istorijos mokytoja D. Eitmantienė dalyvavo Kelmės krašto muziejuje organizuotoje pilietiškumo pamokoje „Partizanų generolas Jonas Žemaitis-Vytautas“, pažiūrėjo  parodą „Spaudos draudimo metų leidiniai“, aplankė Šaulių sąjungos įkūrėjo ir jos vado Vlado Pūtvio-Putvinskio, Nepriklausomos Lietuvos leitenanto-pulkininko Kazio Mackevičiaus kapus, uždegė žvakutes,   Atminimo žvakutė uždegta ir ant Nepriklausomybės akto signataro Antano Račo
kapo. 

        Kaip ir kasmet vyko tradicinis ,,Aš tikrai myliu Lietuvą" renginys (mokyt. J. Jakubauskienė, I. Sabaitytė, A. Žičkienė). Penktųjų klasių mokiniai dainavo lietuviškas dainas, deklamavo eiles, o vyresniųjų klasių mokiniai surengė pristatymus Lietuvą garsinančius muzikantus. Mokytojų L. Šimkevičienės  ir L. Antanaitienės šokių kolektyvai  pakvietė visą mokyklos bendruomenę į lietuvių liaudies šokių pertrauką.

        Lietuvos valstybės atkūrimo dienos- vasario 16-osios ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas  vyko antrojo aukšto fojė. Minėjimų metu giedotas himnas, mokyklos direktorė pasveikino mokyklos bendruomenę ir priminė valstybinių švenčių istoriją. Mokinių parlamento pirmininkė S. Botezataitė (8a kl.) kalbėjo apie jaunimo patriotiškumą, pabrėžė, kad jį lemia ne kalbos, o darbai.

      Vasario 16 dieną ir kovo 11-ąją mokyklos bendruomenė į Kelmės miesto centrą nešė didžiulę vėliavą, sveikino vienas kitą ir aplinkinius su valstybine švente, mokyklos parlamento nariai kelmiškiams dalino trispalves širdutes ir vėliavėles, džiaugėsi galintys kartu paminėti svarbias Lietuvai dienas.

       Tikrai gera, kai visa mokyklos bendruomenė susivienija kilniems ir svarbiems darbams.

  

A.      Žičkienė


Pilietiškumo pamoka

„Kražantės“ progimnazijos 7–8 klasių mokinių komanda, kurią sudarė A. Elskis, U. Myniotas, G. Radžiūtė, S. Jankeliūnaitė, E. Jazerskytė, L. Strelkauskas, G. Norvaišaitė, dalyvavo pilietiškumo pamokoje „1919 m. Lietuvos Nepriklausomybės kovos ir pirmieji savanoriai Kelmės krašte“. Renginyje 605 lengvosios pėstininkų kuopos kuopininkas štabo seržantas V. Ruseckas pasakė įtaigią kalbą apie kritinio mąstymo svarbą, pilietiškumą, patriotizmą. Mokyklų komandos pristatė atliktą namų darbą. 8b kl. mokinė G. Norvaišaitė ir 7a kl. mokinys U. Myniotas pateikė išsamią informaciją apie Kelmės krašto savanorį Stasį Nutautą. Jo gimtinė – Puikiškės kaimas Šaukėnų valsčiuje. Pristatymas buvo įvertintas kaip geriausias tiriamasis darbas. Viktorinoje ,,1919 m. Nepriklausomybės kovos ir Kelmės krašto savanoriai“ dalyvavo komandos, sudarytos iš skirtingų mokyklų. I vieta atiteko komandai, kurioje buvo ir 8a kl. mokinė S. Jankeliūnaitė.

Danutė Eitmantienė


Vaizdai čia


Metodas „Pamokos studija“

Mokytojams ypač svarbu suprasti, kaip mokiniai išmoksta to, ko juos moko, tobulinti mokymo gebėjimus sistemingai ir bendradarbiaujant, puoselėti kapitalą, kurio dėka mokytojai vieni kitiems padeda tobulėti.

Vasario-kovo mėnesį  susibūrusi pradinių klasių ir anglų kalbos mokytojų komanda, naudodama metodą „Pamokos studija“,  suplanavo integruotą pasaulio pažinimo ir anglų kalbos pamoką  „Trinties jėga“. Pamoką  4a ir 4b klasėse vedė mokytojos metodininkės:  Ilona Sejūnienė, Laima Antanaitienė, Jovyta Akstinienė ir Nijolė Bielskienė. Buvo stebimas mokinių elgesys , veikla pamokoje, interviu su mokiniais apie pamoką.

Tokios pamokos padeda mokytojams analizuoti pamokoje taikomus mokymo metodus, suteikia galimybę tobulinti, keisti pamokos planą, dalintis patirtimi ir bendradarbiauti.

 Laima Antanaitienė


Respublikinė konferencija ,, MOKYTOJO ŪGTIS – MOKINIO ŪGTIS‘‘

,,Mokytojas – tai mokinys, kuris moko tam, kad tęstų savo paties mokymąsi“  (Mochizuki Minoru Sensei)

           2019 vasario 20 d. anglų kalbos mokytojos Nijolė Bielskienė ir Ilona Sejūnienė respublikinėje teorinėje – praktinėje užsienio (anglų, rusų, vokiečių) kalbų mokytojų konferencijoje „MOKYTOJO ŪGTIS– MOKINIO ŪGTIS“. skaitė pranešimą ,,Stotelių mokymo metodas. Respublikinę teorinę-praktinę užsienio kalbų mokytojų konferenciją „Mokytojo ūgtis– mokinio ūgtis“ organizavo Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos užsienio kalbų metodinės grupės mokytojai: Rasa Danauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, Reda Mėlinienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Virginija Bartkienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė ir Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba.

         Konferencijos tikslas– plėtoti dalykines ir bendrąsias kompetencijas, dalijantis gerąja darbo patirtimi. Išmokti naujų, orientuotų į mokinio individualią pažangą, jo ūgtį, metodų bei formų, mokant užsienio kalbų, ugdytis profesines kompetencijas, reikalingas organizuojant šiuolaikišką efektyvų ugdymo procesą, bendradarbiauti dalijantis sukaupta medžiaga ir patirtimi. Konferencijoje buvo pristatyta 10 pranešimų, po jų diskutuota. Pertraukos metu vyko mokytojų parengtų metodinių priemonių apžiūra, o po konferencijos kolegės pasidalijo atsivežta metodine padalomąja bei elektronine medžiaga.

          Antrosios konferencijos dalies metu mokytojai lankėsi Leono Tamulevičiaus Aštuonraščio muziejuje, čia įvyko ir  renginio refleksija.

                                                                                                          Ilona SejūnienėPuslapis 5 iš 65 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2451570 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor