2021-04-12 01:29
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Džiaugsmas mokytis kitaip

Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje birželio mėnesį buvo vykdoma integruota patyriminė-projektinė veikla. Mokiniai ir mokytojai įvairiomis darbo formomis ir būdais plėtojo žinias apie Kelmės miestą, jo apylinkes ir rajono įžymius žmones.

Mokytojai ir mokiniai keliavo, stebėjo, tyrinėjo, skaičiavo, kūrė, o tuo pačiu artimiau pažino savo draugus ir mokytojus, mokėsi komandinio darbo, buvo draugiški, linksmi ir judrūs.

Pirmokėliai ruošiesi skrydžiui į antrąją klasę: sportavo, skaičiavo, žaidė ,,Draugystės“ parke, leido aitvarus, gamino ir puošė kepures, rašė linkėjimus klasės draugams ir mokytojai.

Vasarai ruošėsi ir trečiokai. Jie, tyrinėdami apylinkes, nusprendė, kad vasara – poilsio ir atradimų metas, kurios metu kelionėse gali prireikti kompaso. Naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu ieškojo paslėpto „lobio“, mokėsi orientuotis gamtoje. Mokiniai buvo skatinami labiau pažinti gamtą ir joje augančius augalus. Trečiokai neužmiršo ir savo mėgstamų žaidimų, keliaudami po vaikystės pasaulį. Tuo tarpu antrokai domėjosi Kelmės miesto istorija bei jo gražiausiais kampeliais. Ugdydamiesi meilę savo gimtajam miestui dalyvavo įvairiose edukacinėse programose. Savo kūrybinius gebėjimus antrokai atskleidė gamindami ir leisdami  aitvarus.

Vaikystės spalvomis žavėjosi ir jas derino ketvirtokai. Jie rinko vaistinius augalus, aiškinosi jų gydomąsias savybes pasitardami su seneliais. Ketvirtokai taip pat ėmė interviu iš senelių apie jų mokymąsi pradžios mokykloje ir mokėsi vertinti bei branginti svarbiausius vaikystės prisiminimus.

Trečiųjų ir ketvirtųjų klasių mokiniai anglų kalbos žinias ir gebėjimus mokėsi pritaikyti kasdieniniame gyvenime. Jie pastebėjo, kad užsienio kalbos žodžiai labai dažnai naudojami jų artimoje aplinkoje.

Vykdydami projektines veiklas pradinių klasių mokiniai glaudžiai bendradarbiavo su savo šeimos nariais. Džiaugiamės stiprėjančia „Kražantės“ progimnazijos tėvų bendruomene.

Įvairia integruota patyrimine-projektine veikla stebino ir vyresnių klasių mokiniai ir mokytojai. Sveiko gyvenimo nauda, savęs ir aplinkos saugojimas rūpėjo šeštųjų klasių mokiniams. Dirbdami grupėse mokiniai atliko vandens rūgštingumo ir oro taršos tyrimus. Jie pastebėjo, kad švari ir sveika aplinka, fizinis krūvis turi įtakos žmogaus sveikatai. Šeštokams buvo įdomu susipažinti su vaisių, kurie atvežami iš kitų šalių, įvairove. Vaikai sudarė interaktyvų Thinglink pasaulio teminį žemėlapį „Vaisiai iš viso pasaulio“.

Penktokai sportavo, domėjosi įvairiomis sporto šakomis, kitų šalių įžymiais sportininkais ir jų pasiekimais bei plėtė anglų kalbos žodyną sportine tematika. Penktokams taip pat buvo įdomu pamatyti pasaulį giliau su Antuano de Sent Egziuperi knyga „Mažasis princas“. Analizuodami, iliustruodami kūrinio ištraukas, penktokai aiškinosi vertybių svarbą juos supančiame pasaulyje. Dalyvaudami projektinėse veikose, penktų klasių mokiniai mokėsi turiningai leisti laisvalaikį.

Į istorijos ir literatūros paslaptis gilinosi septintų ir aštuntų klasių mokiniai. Pagarba mirusiems artimiesiems ir kapų priežiūra bei mirusiųjų pagerbimo tradicijų kaita domėjosi septintokai. Dirbdami grupėse  mokiniai įsitraukė į kraštotyros ekspediciją ,,Iš praeities – dabarčiai“. Septintokams buvo įdomu sužinoti apie senuosius kryždirbystės papročius, susitikti su žymiais Kelmės miesto tautodailininkais. Dalyvaudami projekte mokiniai suvokė integracijos naudą praktiniame gyvenime, lavino erdvinį suvokimą. Surinkta informacija padėjo suvokti istoriją, geriau pažinti gimtąsias vietas.

 Aštuntokai ieškojo Icchoko Mero ryšio su Kelme, aplankydami Icchoką išgelbėjusių nuo holokausto Dainauskų kapą, Icchoko Mero paminklą ir kitas vietas. Taip pat domėjosi žydų tautos kultūra, muzika ir simbolika. Jaunuoliai aiškinosi ir vandens svarbą žmogaus gyvenime. Jie suprato, kad nesvarbu, kas mes esame, kur esame ir ką veikiame – visi esame priklausomi nuo vandens. Ištyrę Kražantės upės, „Kražantės“ progimnazijoje naudojamą vandenį, mokiniai pateikė savo samprotavimus, kad jų tirtas vanduo yra švarus. Aštuntokai ėmėsi ir meistrystės. Pastatė tiltelį per simbolinę Kražantės „upę“ mokyklos poilsio aikštelėje.  

Pasibaigus klasių projektinėms veikloms mokiniai džiaugėsi, kad pagilino žinias, labiau pažino gimtąjį kraštą, savo draugus ir mokytojus, produktyviai ir linksmai leido laiką mokydamiesi ne klasėse, o įvairiausiose aplinkose. Pedagogų kūrybiškumas, bendradarbiavimas, tarpdalykinė integracija suteikė pažinimo džiaugsmo, organizuoto ugdymo sėkmės. Integruota patyriminė-projektinė veikla sutelkė progimnazijos bendruomenę siekti išsikeltų veiklos uždavinių. Projektines veiklas kuravo direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

Bendros veiklos padeda kurti darnią ir sėkmingą progimnazijos bendruomenę.

                                                                                      Asta Stulpinienė
Dalykinių olimpiadų nugalėtojai 2019-2020

Baigdama mokslo metus ,,Kražantės” progimnazijos bendruomenė džiaugiasi rajono  dalykinių olimpiadų, konkursų nugalėtojais. Džiugu, kai mokinys geba puikiai pasirodyti ne vienoje srityje. Vitalijai Leskauskaitei iš 7b klasės sekėsi ne tik raštingiausio mokinio, vokiečių kalbos konkursuose (laimėtos antrosios vietos), bet ir fizikos konkurse, kur pelnė trečiąją vietą.

        Šeštųjų klasių mokinės Viltė Bimbaitė ir Karina Karvelytė pasirodė esančios raštingiausios tarp rajono bendraamžių, be to, abi šios mergaitės laimėjo trečiąsias vietas meninio skaitymo konkurse. Urtė Laurinavičiūtė (6b klasė) ir Mėta Mankevičiūtė (5b klasė) tik šiek tiek nusileido savo draugėms atlikdamos raštingumo užduotis, tad pelnė trečiąsas vietas. Taip pat raštingiausios vardą tarp rajono aštuntokų pelnė ir Neringa Urbelytė iš 8b klasės.

       Pirmąsias-trečiasias vietas penktokai, šeštokai, septintokai pelnė matematikos olimpiadoje. Pirmąją vietą laimėjo Urtė Butautaitė (7b klasė), o fizikos konkurse ši mergaitė tapo antrosios vietos laimėtoja. Urtei kiek nusileido antrosios vietos matematikos olimpiadininkai: Justinas Šileris (5b klasė) ir Gintė Vaičiūnaitė (6a klasė), septintokas Domantas Saunorius gavo trečiosios vietos diplomą.

        Gabija Povilaitytė (7b klasė) nugalėjo visas varžoves ir tapo pirmąja technologijų olimpiadoje
,,2020 miniatiūra 20x20”, o a
štuntokė  Austėja Jucevičiūtė toje pačioje olimpiadoje pelnė antrosios vietos diplomą.

       Puikius meninio skaitymo pasiekimus parodė progimnazijos pradinukai. Guoda Januškaitė meninio skaitymo konkurse ..Ir žodžiai turi sparnus“ laimėjo pirmąją vietą, o antrokė Gabrielė Zaleckaitė tame pačiame konkurse pasiekė antrąją vietą.

        Šauniuosius mokinius moko ir ruošia dalykiniams išbandymams Genė Mikalauskienė, Marijona Deimantienė, Violeta Šniaukštienė, Asta Stulpinienė, Nijolė Vengelienė, Daiva Vaičiulienė, Alma Paulauskienė, Irena Kasparavičienė, Milda Bagdonavičienė, Laima Antanaitienė. Nuoširdus šių mokytojų darbas padeda jų mokiniams pasiekti aukštų rezultatų.

       Be čia paminėtų rajono konkursų ,,Kražantės” progimnazijos mokiniai dalyvavo ir regiono, ir respublikiniuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose, bet šiame straipsnyje apžvelgti tik Kelmės rajone vykę dalykiniai konkursai ir olimpiados.

                                                                                                                                                Asta Stulpinienė


Vadovėlių užsakymas 2019 m.
Užsakytų vadovėlių informacija >>>>ČIA<<<<

Ugdymo proceso organizavimas 1–8 klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 1 d.

Ugdymo proceso organizavimas 1–8 klasių mokiniams

                                         nuo 2020 m. birželio 1 d.

 

 

1.      Ugdymo proceso organizavimas 1–4 klasėse.

1.1.     Ugdymo procesas 1–4 klasėse baigiamas birželio 5 d.

1.2. Pradinių klasių mokiniams birželio 1–5 d. vykdoma projektinė veikla ir individualios konsultacijos (mokymosi spragų šalinimui).

1.3. Projektinė veikla, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius, kūrybinius gebėjimus vykdoma mišriu (kontaktiniu ir nekontaktiniu) būdu.

1.4.     Su projektinės veiklos programa supažindina klasės mokytojas.

 

2.      Ugdymo proceso organizavimas 5–8 klasėse.

2.1.     Ugdymo procesas 5–8 klasėse baigiamas birželio 19 d.

2.2. Birželio 1–19 d. vykdoma:

2.3.     integruota kūrybinė–patyriminė–projektinė veikla;

2.4. veikla vykdoma mišriu (kontaktiniu ir nekontaktiniu) būdu ir tik tos pačios klasės mokiniams;

2.5. individualios ir/ar grupinės konsultacijos mokymosi spragų šalinimui (mokiniams, kurie mokantis nuotoliniu būdu neatliko pusę ir daugiau skirtų užduočių bei turintiems nepatenkinamus dalyko įvertinimus) ir geresnių mokymosi rezultatų siekimui;

2.6. konsultacijos pagal atskirą tvarkaraštį vykdomos kontaktiniu būdu.

 

3.      1–8 klasių mokiniai, dalyvaudami projektinėje veikloje ir konsultacijose, privalo laikytis visų saugumą užtikrinančių reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones).

 

4.      Atvykstant mokiniui į mokyklą, bus matuojama kūno temperatūra. Nustačius, kad

mokiniui pasireiškia karščiavimas ( 37,3 oC ir daugiau) ar kiti viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, mokinys bus izoliuojamas ir apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

 

 

 

 


Kelmės “Kražantės” progimnazijoje organizuojama vasaros robotikos stovykla!

Kelmės “Kražantės” progimnazijoje organizuojama vasaros stovykla!

Būsimiems pirmokams, 1-okams, 2-okams, 3-okams, 4-okams ir 5-okams.

5 pasaulių gelbėjimo stovykla vyks: birželio 22-26 dienomis (išskyrus 24 d.). 9-14 val. Kaina 63,20 eur. 1 vaikas – 1 robotas. Registracija vyksta internetu: https://stovyklos.robotikosakademija.lt/registracija/

Detalesnė informacija: https://stovyklos.robotikosakademija.lt/, tel. nr. 865569016Mokyklinių uniformų užsakymas (pasiūlymas galioja tik užsakymo metu)
----->Pasiūlymas čia<-----

Dėkojame Jums už skiriamą 1,2  sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą Kelmės „Kražantės“ progimnazijai!

Gerbiami mokinių tėveliai, progimnazijos darbuotojai ir visi, visi mylintys mūsų mokyklą,

 

 

Kiekvienas lietaus lašas turi spalvą – melsvą, žalsvą, gelsvą...

Kiekvienas jausmas turi kvapą – salsvą, rūgštų, karstelėjusį...

Kiekviena akimirka turi savo grožį – kerintį, nostalgišką, nepamirštamą...

Kiekvienas mūsų turime svajonę – įgyvendinamą arba iki jos trūksta tik labai nedaug.

 

 

Jūsų supratimas ir parama – nepaprastai svarbi, padedanti gerinant mūsų vaikų ugdomąją veiklą, kuriant edukacines erdves ir patrauklų mokyklos mikroklimatą. 

Nuoširdžiai tikime, kad ir šiais metais skirsite 1,2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Kelmės „Kražantės“ progimnazijos rėmimui.

Primename, kad tai galite padaryti deklaruodami pajamas už 2019 metus iki 2020 m. liepos 1 dienos naudojant elektroninę deklaravimo sistemą.

Nuoroda į sistemą

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

 

Mūsų rekvizitai: Kelmės „Kražantės“ progimnazija, įmonės kodas 190091812, adresas Vytauto Didžiojo 110, LT - Kelmė 86140, a. s. LT664010043800080118, AB LUMINOR.

                

     Dėkojame Jums už skiriamą paramą  Kelmės „Kražantės“ progimnazijai! 
Vaizdai čia 1.    Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį ir savaitinį pamokų planą nuotoliniu būdu. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos nurodytu būdu, jungiamasi prie Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos uždarų Facebook grupių.

2.    Komunikuojant mokytojams ir mokiniams:

2.1.   pradinės klasės (1–4 kl.) naudoja el. dienyno EDUKA aplinką, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, elektroninę mokymosi aplinką EMA, Messenger;

2.2.   5–8 klasės naudoja el. dienyno EDUKA aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes;

2.3.   sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti kitas mokymosi aplinkas.

3.     Pagalbos mokiniui specialistai bendrauja telefonu ir/arba elektroniniu paštu.

4.    Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja klasės auklėtoją arba progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokiniams bus pateikiama popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys.

5.    Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos) skiriamos 2–3 savaičių trukmės ilgalaikės užduotys. Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka.

6.    Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai/globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą.

7.    Mokiniai, tėvai/globėjai neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (pateikčių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą.

8.    Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams/globėjams pateikiama progimnazijos internetiniame puslapyje, el. dienyne EDUKA, Facebook paskyroje Kelmės ,,Kražantės“ progimnazija. Organizacinė, konsultacinė pagalba teikiama nurodytais kontaktais (persiųsta per EDUKA dienyną, patalpinta Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos internetiniame puslapyje).

9.    Konsultacijos teikiamos pagal nurodytą grafiką ir/arba individualiai suderintu su mokytojų laiku.


Mokinių karantino laikotarpiu Kelmės „Kražantės“ progimnazija teikia informaciją nuotoliniu būdu:

Progimnazijos administracija:

Direktorė Laima Simėnienėel. p.: krazantesprogimnazija@gmail.com,

tel. (8 427) 61 193, mob. (8 682) 32 482, asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(dėl reikiamos informacijos ir iškilusių problemų, susijusių su prisijungimu prie EDUKA dienyno).

Pavaduotojos ugdymui:

Regina Dovidaitienė – el. p. rdovidaitienekrazantesp@gmail.com,

tel. (8 427) 61 194, mob. (8 610) 33 799,  asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

Jurgita Seselskienė – el. p. jseselskienekrazantesprogimnazija@gmail.com,

tel. (8 427) 61 194, mob. (8 677) 29804,  asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(dėl reikiamos informacijos ugdymo organizavimo klausimais ir iškilusių problemų sprendimo).

Socialinė pedagogė Asta Trijonienė el. p. atrijonienekrazantesp@gmail.com, tel. (8 615) 60 344, asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(Socialinė pedagoginė pagalba mokiniams, tėvams (globėjams); mokinių nemokamas maitinimas; pagalba mokiniams, kurie neturi tinkamų nuotolinio mokymosi galimybių, tolimesnių mokymosi būdų paieška ir įgyvendinimas (arba Švietimo pagalbos organizavimas mokiniams, neturintiems nuotolinio mokymosi galimybių); individualus konsultavimas; tarpinstitucinis bendradarbiavimas; koordinuota pagalba).

Sekretorė-archyvarė Indrė Šlickienė – el. p. krazantessektetore@gmail.com,

tel. (8 427) 61 193.

Skaitmeninių technologijų  administratorius Dalia Balčiūnienė 

 el.p. dbalciunienekrazantesp@ gmail.com

 

Sveikatos priežiūros specialistė Lina Andrijauskienė – el. p. andrijauskieneilinai@gmail.com.
Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį

Kelmės ,,Kražantės” progimnazija su  nekantrumu laukė Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-mečio. Minėdami šią tautai svarbią  datą  progimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo  respublikiniuose, rajono ir progimnazijos renginiuose, skirtuose  Lietuvių kalbos dienoms ir   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio paminėjimui. 
          Mokiniai iš anksto domėjosi, ar vėl visi susibūrę  Kovo 11-osios rytą nuo ,,Kražantės” progimnazijos neš Lietuvos trispalvę. Ir išties didžiosios šventės rytą nusidriekė patriotinė eisena į Atgimimo aikštę. Tradiciškai ,,Kražantės” progimnazijos bendruomenė nešė didžiulę tautinę vėliavą.
           Bendruomenė būrėsi ne tik iškilmingai eisenai, bet ir popietėms, viktorinoms, konferencijoms. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alma Paulauskienė ir Asta Stulpinienė skaitė pranešimus apie lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodus respublikinėje konferencijoje ,,Gimtoji kalba mokykloje”, vykusioje Šiaulių universitete. Ten savo mintimis dalinosi Šiaulių universiteto dėstytojai, įvairių mokyklų mokytojai ir gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai. Kalbėta apie kalbos ir literatūros aktualijas, kalbos kaitą ir raštingumo kėlimo būdus.
      
Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros viktorinoje ,,Žodis žodį veja“ dalyvavo 7a klasės mokinės K. Iždonaitė, A. Lindaitė, V. Pluščiauskytė, D. Barančiukaitė (mokytoja A. Stulpinienė) ir  užėmė trečiąją vietą. ,,Kražantės” progimnazijos 6-8 klasių mokinių komanda dalyvavo Kelmės krašto muziejuje vykusioje pilietiškumo pamokoje. Renginio pradžioje aplankytas Kovo 11-osios akto signataro A. Račo kapas, uždegtos  atminimo žvakutes. Muziejuje 6b klasės mokinė K. Karvelytė pasveikino visus dalyvius nuotaikinga daina ,,Baltas rytas" (mokytoja J. Jakubauskienė), 8a klasės mokiniai A. Beinorytė ir A. Elskis (mokytoja D. Eitmantienė) pristatė surinktą medžiagą apie A. Račą, 14 metų dirbusį Kelmės 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Išklausiusios 7 mokyklų pranešimus, mokinių komandos dalyvavo viktorinoje. 1-4 klasių mokiniai  ir mokytojai  surengė parodą 30  mažų darbelių Lietuvai” progimnazijos pirmajame aukšte.Tai mažųjų  mokinukų dovana Lietuvai.
          
Kaip įprasta valstybinių švenčių išvakarėse, mūsų progimnazijos bendruomenė dieną pradėjo Lietuvos himno giedojimu. Mokyklos direktorė L. Simėnienė pasakojo mokiniams apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą prieš 30 metų bei dalijosi prisiminimais apie Antaną Račą - vokiečių kalbos mokytoją, Kelmės rajono Garbės pilietį, sąjūdininką, seimo narį, samarietį. Visus džiugino mokytojos J. Jakubauskienės ruoštų mokinių dainavimas. Mokytoja A. Paulauskienė apdovanojo ir pasidžiaugė dailyraščio konkurso, skirto Lietuvių kalbos dienoms bei poetui Just. Marcinkevičiui paminėti, nugalėtojomis – N.  Urbelyte (8b), K. Karvelyte (6b), B. Butkute (5b). Gera mylėti ir vertinti savo gimtąjį kraštą, gimtąją kalbą.   
         
Mokytojai G. Strelkauskis, ir S. Siliūnas šventės proga organizavo žygį ,,Mano kraštas"  Kelmės  mieste. Mokytojai ir mokiniai  nešė tautines vėliavas, aplankė miestelio įstaigas ir pasveikino jų darbuotojus su didžia Lietuvos švente.
           3-4 klasių mokiniai deklamavo eiles, dainavo ir šoko šventiniame rytmetyje  ,,Žodžiai apie Lietuvą”, o  5-8 klasių mokiniai pasakojo apie žymiausius šalies muzikus ir dainavo muzikinėje popietėje ,,Sudainuokime Lietuvą” (mokytojos A. Stulpinienė, J. Jakubauskienė, L. Šimkevičienė, I. Sabaitytė). Mokinių parlamentas (direkt. pavad. J. Seselskienė) organizavo viktoriną „Geltona, žalia, raudona“, kurios metu mokiniai atsakinėjo į klausimus apie gimtinę, šalį. Mažieji ir didieji viktorinos dalyviai džiaugėsi, kad labai daug prisimena ir drąsiai dalinosi puikia nuotaika.
 Visus kražantiškius subūrė „Liaudiškų šokių karštinė“( L. Šimkevičienė). Jos metu trypė ir mažesnieji, ir vyresnieji. Liaudiškos melodijos ir ritmas dar kartą sužavėjo kiekvieną. Kiek vėliau berniukai ir mergaitės bendravo popietėje  „Mes esame pasauly  -   pasaulis yra mumyse“. Joje kalbėta apie Lietuvos geografiją ir istoriją (rengė D. Eitmantienė ir N. Šaltmerienė).        
        
Prieš 
30 metų Kovo 11-ąją žinia apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę apskriejo visą pasaulį.
Šiandien  mes tvirtai sakome, kad norime visada būti laisvi. Šiandien mes kiekvieną dieną kuriame savo  Valstybę ir patys esame atsakingi. Gera augti laisvoje šalyje ir jai skirti savo darbus ir meilę.

                                                                                                                         Asta Stulpinienė

Vaizdai čia