2021-07-31 22:04
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Informacija dėl 5-8 klasių mokinių mokymosi

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos aštuntokų kūrybiniai darbai respublikiniame prevenciniame renginyje

„VISOS PASAKOS BAIGIASI LAIMINGAI“

   

         Kelmės Kražantės“ progimnazijos 8a klasės mokiniai  – Dangė Leščinskytė, Amira Lindaitė, Karolina Iždonaitė, Vakarė Petkevičiūtė ir Domantas Saunorius atliko ir pristatė savo kūrybinius darbus Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos rengiamoms respublikinėms prevencinėms varžytuvėms „VISOS PASAKOS BAIGIASI LAIMINGAI“ (dėl karantino vyko nuotoliniu būdu). Renginiui pristatė fotografijų koliažą „Emocijų kaukės“, kuris atskleidžia mokinių psichinės sveikatos raišką, gebėjimą atpažinti savo ir kitų emocijas bei pačių sukurtą vaizdo filmuką pagal pasaką „Kupriukas muzikantas“ (žinomos pasakos šiuolaikinė vaidybinė improvizacija, atskleidžianti patyčių, smurto temą).

Mokinius renginiui parengė lietuvių kalbos mokytoja Asta Stulpinienė ir socialinė pedagogė Asta Trijonienė.

Labai džiaugiamės ir didžiuojamės savo progimnazijos komanda. Dėkojame jai už pareigingumą, darbštumą ir  drąsą kuriant vaizdo filmą, išsakant tvirtą savo nuomonę apie patyčias ir draugystę.


Vaizdai čia


Informacija 5 ir 6 klasių tėveliams

Informuojame, kad 5 klasių mokiniai lapkričio 16-27 dienomis mokysis mokykloje kontaktiniu būdu.

         Planuojama, kad 6 klasių mokiniai mokykloje kontaktiniu būdu mokysis lapkričio 23–gruodžio 4 dienomis.

         Pamokos vyks pagal pamokų tvarkaraštį, patvirtintą 2020 m. rugsėjo 1d.

         Mokinių pavėžėjimas mokykliniu autobusu vykdomas įprasta tvarka.


Informacija

Projekto „Kražantės“ progimnazija buria bendruomenę“ sėkmė

2016 metų spalio mėnesį Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktorė Laima Simėnienė mokyklos bendruomenei tarė žodžius: „Esame didžiausia rajono mokykla. Mūsų daug ir mūsų svajonė didelė. Padėkime jai išsipildyti“. Taip buvo paskelbta apie projektą „Kražantės“ progimnazija buria bendruomenę“. Projekto idėjos autorė ir koordinatorė – tuo metu direktoriaus pavaduotoja tapusi Jurgita Seselskienė, o vizualizacijos, projekto ir konkrečių techninių brėžinių autorius – profesionalus dailininkas Andrius Seselskas. Laisvoje mokyklos erdvėje buvo numatyta išskirtinė poilsio aikštelė ir sukurtas konkretus projektas. Kadangi progimnazija nuo seno garsėja kaip bendruomeniškumą skatinanti ir puoselėjanti mokykla, buvo siekta, kad šią aikštelę kurtų visa mokyklos bendruomenė: tėvai, mokiniai bei mokytojai.

Džiugiai pradėti pirmieji darbai tų pačių metų pavasarį, buvo organizuota ne viena talka. Atsinešę savo kastuvus, karučius ir, svarbiausia, gerą nuotaiką, gryname ore darbavosi mokiniai, mamos ir tėtės, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai. Buvo sunku, teko patiems nukasti velėną, vežti žvyrą stilizuotai Kražantės upei žolyne, supilti čiuožinėjimo kalnelį. Bet juk kiekvienas suprato, kad kažkada ims ir vieną dieną su pasididžiavimu ištars: ,,Ir aš stengiausi, kad ši svajonė taptų tikrove!“.

Pagalbos buvo kreiptasi ne tik į tuo metu besimokančius mokinius ir jų šeimas, bet ir į mokyklą baigusius mokinius, aktyvius ir palaikančius tėvus, prašyta Kelmės krašto gyventojų materialinės paramos, nes tik susitelkę galėjome įgyvendinti šį projektą. Nebūtume apsiėję be rėmėjų. Nuoširdžiai dėkojame Arūnui ir Dianai Baltrušaičiams, Valentinai Armoškienei, Vaidui Sejūnui, Audronei Ispiryan, Kristinai Ilgauskienei, Laimai Simėnienei, Sauliui Mockui, Živilei Gaveikienei, Juozui Peleniui, Aušrai Čiudovienei, Saivai Labanauskienei, Audronei Palubinskienei, Stasiui Jokubauskui, Donatui Mušauskui, Mildai Bagdonavičienei už piniginius įnašus, o UAB „Račkausko Agrotech“ – už nemenką kiekį reikalingo žvyro.

Kai numatyti takeliai, simbolizuojantys upę, jau buvo ištiesti, o Seselskų šeima pagamino pavyzdinį suoliuką-raidę „A“, vėl prašėme pagalbos. Buvome sumanę iš nemažų raidžių formuoti užrašą KRAŽANTĖ, tad kreipėmės  į mūsų mokinių tėvelius, kurie turi suvirinimo aparatą ir galėjo pagaminti tokias raides, padėti įsigyti medienos, metalo. Ne vienas savaitgalis prabėgo gaminant suoliukus-raides įvairiose šeimose, kur kiekvienas narys dirbo išsijuosęs ir suprasdamas, kad jų darbą daug metų kelmiškiai matys progimnazijos kieme, o vaikai ir anūkai su pasididžiavimu galės sakyti – tai mano, mano tėčio, mamos, senelio ar kitų namiškių darbas. Andrius Meškauskas paties gaminamam suoleliui „K“ dovanojo metalą, rotariečiai Romas Šulys, Andrius ir Jurgita Seselskai gamino  suoliuką-raidę „R“ bei dovanojo medžiagas, Modesta ir Žilvinas Pobrėžai taip pat pagamino suolelį „Ž“ ir dovanojo medienos, Algirdas Sakalauskas suvirino net 3 suolelius („A“, „N“, „Ė“), kuriuos mediena „aprengė“ mokytojai Evaldas Antanaitis, Sigitas Siliūnas, Gintaras Strelkauskis, dar vieną suolelį „T“ finansavo Stasys Jokubauskas, o pagamino Alvydas Andrulis. Daug prisidėjo ir mūsų personalas – Juozas Žimkus, Algimantas Žimkus, Rimandas Dovidaitis, Albinas Mockus. O kur dar tiltelio gamyba!  Dar kartą džiaugiamės visais, skyrusiais savo pinigines lėšas bei laisvalaikį grožio kūrimui ir visos progimnazijos vaikų gerovei. Didžiuojamės tuo, kad sulaukėme tokio nuoširdaus palaikymo.

Simboliška, kad mūsų projektas „Kražantės“ progimnazija buria bendruomenę“ užbaigtas 2020-aisiais – Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais Mokyklų bendruomenių metais. Pagrindinis tikslas Mokyklų bendruomenių metais – stiprinti Lietuvos mokyklų bendruomenes, įtraukiančias mokinius, tėvus, mokytojus bei kitus mokyklos darbuotojus, įgalinti šias grupes nuosekliai ir aktyviai dalyvauti mokyklos gyvenime, kurti dialogą tarp atskirų mokyklos bendruomenės grupių, taip ugdant bendrąsias kompetencijas, didinant pasitenkinimą darbu bei užtikrinant pozityvią emocinę aplinką.

Kaip ne vienas bendruomenės narys minėjo, kad projektas buvo sudėtingas ir sunkus, bet mes tai sėkmingai pamažu įgyvendinome. Šio projekto fizinį rezultatą galite apžiūrėti progimnazijos kieme iš Birutės gatvės pusės, na, o geros emocijos ir bendrystė liko kiekvieno širdyse. Sėkmė yra ir judėjimas estetiškai pilnavertėje aplinkoje, atspindinčioje mūsų mokyklos pavadinimą ir Kelmės akcentą – upę. Kaip kiekviena projekto akimirka turi savo nepamirštamą grožį, kaip kiekvienas mūsų turime svajonę, taip ir mums reikėjo susitelkti ir sėkmingai vieną iš svajonių įgyvendinti.

Alma Paulauskienė




Pranešimas dėl nuotolinio mokymosi

Informuojame, kad Kelmės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdžio nutarimu nuo 2020 m. spalio 15 d. (ketvirtadienio) iki spalio 23 d. ugdymo procesas 5–8 klasių mokiniams organizuojamas nuotoliniu būdu. 1–4 klasių mokiniai mokosi kontaktiniu būdu, lanko pamokas mokykloje, dirba savo klasėse. Nuo 2020 m. spalio 26 d. iki spalio 30 d. 1–8 klasių mokiniams – Rudens atostogos.

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai (būrelių veikla), Vaikų dienos centro, pailgintos darbo dienos grupių veiklos vykdomos nuotoliniu būdu.

Vildamiesi, kad šis sudėtingas laikotarpis ilgai nesitęs, linkime visiems būti saugiems ir sveikiems. Labai prašome supratingumo ir pozityvaus bendradarbiavimo su progimnazijos vadovais, mokytojais, klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais. Esant bet kokiems neaiškumams kreiptis į progimnazijos vadovus.

 

    Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                                                          Regina Dovidaitienė

    laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas


Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis

Kelmės „Kražantės“ progimnazija dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“. Projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje: https://www.sac.smm.lt/prasidejo-projektas-mokyklu-aprupinimas-gamtos-ir-technologiniu-mokslu-priemonemis/

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

1.                         Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

2.                         Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Projektą inicijuoja ŠMM. Projektą vykdo ŠAC kartu su partneriais (savivaldybėmis, švietimo centrais, aukštojo mokslo įstaigomis ir pan.). Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. kovo 31 d.).

Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins progimnazijos veiklos efektyvumą.

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ gautų priemonių nuotraukos


DĖL MAITINIMO PASLAUGOS ORGANIZAVIMO

Gerbiami tėveliai,

 

Laikino Kelmės „Kražantės“ progimnazijos valgyklos veiklos sustabdymo laikotarpiu (rugsėjo 21-29 d.), prašome Jūsų pagalbos ir supratimo.

Rekomenduojame savo vaikams paruošti maistą dėžutėse, kurį jie galės valgyti pertraukų metu savo kabinetuose.

Mokiniams, gaunantiems nemokamo maitinimo paslaugą, maitinimas bus tęsiamas nuo rugsėjo 22 dienos.

 

Atsiprašome už nepatogumus.

 

Mokyklos administracija


SVARBI INFORMACIJA

Informuojame, kad dėl COVID-19 prevencijos priemonių taikymo, rugsėjo 21-29 dienomis Kelmės „Kražantės“ progimnazijos valgykla nedirbs.

 

Progimnazijos administracija


Mokslo ir žinių diena Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje

Saulėtą rugsėjo pirmosios rytą Kelmės Kražantės“ progimnazijos pirmųjų ir aštuntųjų klasių mokiniai progimnazijos kieme paminėjo Mokslo ir žinių dieną. Skambant Kražantės” progimnazijos himnui aštuntokai į šventę atlydėjo pirmokus. Vyriausieji mokyklos mokiniai į mokyklos kiemą atnešė Lietuvos bei mokyklos vėliavas.  Mokyklos bendruomenę su prasidedančiais mokslo metais sveikino Kelmės rajono savivaldybės tarybos narys Albertas Brazas, Kražantės” progimnazijos direktorė Laima Simėnienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui: Jurgita Seselskienė, Regina Dovidaitienė. Jie įteikė pirmokėliams atminimo dovanėles bei kepuraites su progimnazijos emblema.
           Pasidžiaugus mažiausiais mokyklos bendruomenės nariais iškilmingai pasveikinta progimnazijos  
Metų garbė 2020“ apdovanojimą ir piniginę premiją pelniusi 8a klasės mokinė Vitalija Leskauskaitė( premijai pinigus skyrė ūkininkė Raimonda Baracevičienė).
          Vitalija Leskauskaitė sakė, kad nuoširdžiai dėkoja už jos pasiekimų įvertinimą ir apdovanojimą. Mokinė pabrėžė, kad mokosi ir dalyvauja konkursuose tikrai ne dėl apdovanojimų, bet tam kad užaugtų protingu žmogumi. Ji dėkojo auklėtojai Daliai, mokyklos direktorei, pavaduotojoms, ir mokytojams, kurie ją moko, bei savo bendraklasiams, nes visa jos klasė labai stengiasi mokytis, o tai suteikia motyvacijos.
Vienas kitam esame ir konkurentai, ir geri draugai. Tad šis įvertinimas ne tik mano, bet ir jūsų visų. Ačiū už tai. Visiems linkiu gerų mokslo metų. Kiekvieną dieną stenkitės tapti geresni ir protingesni! O jums, mieli mokytojai, linkiu daug kantrybės, būkite sveiki ir laimingi dirbdami svarbiausią profesiją žemėje.“  – baigė savo kalbą Vitalija.
          Po pirmosios šventinės pamokos visi norintys fotografavosi prie ,,Kražantės” progimnazijos foto sienos ir linkėjo vieni kitiems sėkmingų mokslo metų.

                                                                                                                     Asta Stulpinienė

Vaizdai čia


Puslapis 3 iš 76 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Prisijungti
Nario vardas

Slaptažodis



Dar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
3038021 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor