2019-11-22 17:53
Meniu
Facebook
Facebook
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
Comenius
Comenius
Olweus
Comenius
dofE
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinningo
eTwinning
Mukis
BMT
Mokslo ir žinių šventė ,,Kražantės” progimnazijoje

Į 2019 metų Mokslo ir žinių šventę ,,Kražantės” progimnazijoje susirinko 393 mokiniai, jų mokytojai ir specialieji pedagogai bei mokinukų tėveliai.

            Skambant ,,Kražantės” progimnazijos himnui aštuntokai į šventę atlydėjo pirmokus. Vyriausieji mokyklos mokiniai į mokyklos kiemą atnešė Lietuvos bei mokyklos vėliavas.  Mokyklos bendruomenę su prasidedančiais mokslo metais sveikino Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas, ,,Kražantės” progimnazijos direktorė Laima Simėnienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui: Jurgita Seselskienė, Regina Dovidaitienė. Po sveikinimo jie įteikė atminimo dovanėles patiems mažiausiems mokinukams bei progimnazijos naujokams. Pirmokėliai padeklamavo eilėraštuką apie rudenėlį (ruošė Jovyta Akstinienė ir Laima Antanaitienė).  

            Paminėjus Baltijos kelio 30-metį, į dangų pakilo trys dangaus žibintai, simbolizuojantys Lietuvos trispalvę ir vaikų svajones. Po pirmosios šventinės pamokos visi norintys fotografavosi prie ,,Kražantės” progimnazijos foto sienos.

           Saulėta ir džiugi Mokslo ir žinių šventė yra puikus startas sėkmingiems 2019-2020 mokslo metams.

                                                                                                                      Asta Stulpinienė


Vaizdai čia


Padėkos diena 2019

Birželio 27 dieną ,,Kražantės" progimnazijos šventėje ,,Padėka 2019" padėkos raštais apdovanoti geriausi progimnazijos mokiniai, rajoninių, regioninių ir respublikinių konkursų nugalėtojai, juos ugdantys pedagogai, vaikų tėveliai. Šio vakaro metu paskelbta Kelmės ,,Kražantės" progimnazijos metų mokinio nominacija ,,Mokyklos garbė" (piniginį prizą įsteigė ūkininkė Raimonda Baracevičienė). Ji įteikta 8a klasės mokinei Saulei Jankeliūnaitei, daugelio dalykinių olimpiadų, konkursų laimėtojai.

        Tradicinį dėkingumo vakarą parengė ir vedė progimnazijos direktoriaus pavaduotoja Jurgita Seselskienė. Ji kalbėjo apie švelnumą, kurio reikia bet kuriuo metų laiku. Gamta moko mus jaukumo ir jautrumo švelniai berdama snaiges, praskleisdama gėlių žiedus, šiurendama rudenio lapus ar gaivindama pavasariniu lietumi. Sveikinimo žodžius progimnazijos bendruomenei tarė progimnazijos direktorė Laima Simėnienė ir direktoriaus pavaduotoja Regina Dovidaitienė.

        Jaukiai  mokytojos Daivos Vaičiulienės išpuoštoje aktų salėje visi buvo puikios nuotaikos, šypsojosi, o dauguma mokinių ir tėvelių džiaugėsi  jau ne pirmą kartą dalyvaujantys šioje šventėje ir  tiki, kad galės dar ne kartą į ją ateiti.

                                                                                                                                                              Asta Žičkienė

Vaizdai čia


Kelionė po saule

,,Kelionė po saule“. Taip vadinosi „Kražantės“ progimnazijos baigiamasis mokyklos meno kolektyvų koncertas. Atnaujinta tokio renginio tradicija po penkerių metų grįžo į renovuotą Kelmės Kultūros centrą, nudžiugindama meną mylinčius mokinius, mokytojus ir jų tėvelius.

         Koncerto metu scenoje pasirodė 110 mokinių. Vaikai šoko, dainavo, deklamavo, vaidino, akimis ieškodami žiūrovų salėje savo artimųjų, švytėdami šypsenomis ir nuoširdumu. ,Kelionės po saule idėja gyvenimas yra kelionė, pilna kaitos ir įspūdžių, tam tinka visos transporto priemonės ir prasidedanti vasara. Pasirodymui mokinius ruošė ,,Kražantės“ progimnazijos mokytojai: Lina Šimkevičienė, Laima Antanaitienė, Alma Paulauskienė Asta Žičkienė, Jolanta Jakubauskienė, Nijolė Vengelienė, Evaldas Antanaitis, Daiva Vaičiulienė, Ilona Sėjūnienė, Laima Dockevičiūtė ir direktoriaus pavaduotoja Jurgita Seselskienė

      Po koncerto mokiniams, tėvams ir mokytojams dėkojo mokyklos direktorė Laima Simėnienė, direktoriaus pavaduotojos Regina Dovidaitienė ir Jurgita Seselskienė bei tėvų komiteto atstovai: Andrius Seselskas bei Asta Trijonienė.

       Kaip gera tokiu nuotaikingu renginiu pasitikti vasarą, sulaukti šiltų katučių, džiaugtis sujaudintų tėvų, artimųjų bei mokytojų dėmesiu.

                                                                                    Amira Lindaitė, 6a klasės mokinė


Vaizdai čia


Prasminga išvyka į Vilnių

Tarptautinės vaikų dienos išvakarėse Kelmės MOPT socialinio vaikų dienos centro auklėtiniai lankėsi Prezidentūroje. Kartu su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite jie dalyvavo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ trejų metų gimtadienio piknike, kuris vyko Prezidentūros kiemelyje. Prezidentė įteikė kampanijos ženklą tiems žmonėms, kurie savo darbais prisidėjo prie jos vykdymo. Šios kampanijos metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas vaikams, jos tikslas – siekti, kad vaikai būtų saugūs, laimingi, nepatirtų smurto. Prezidentė džiaugėsi matydama tiek daug laimingų, besišypsančių vaikų, atvykusių iš įvairiausių Lietuvos kampelių. Ji tikisi, kad kampanija savo darbą tęs ir ateityje, nes ši prasminga veikla, apjungianti tiek daug žmonių, teikia daug džiaugsmo mažiesiems.

Kartu su „Už saugią Lietuvą“ partneriais gražia švente džiaugėsi didžiulis būrys  vaikų, atvykusių iš partnerių įsteigtų vaikų dienos centrų. Penkiolika iš jų buvo „Kražantės“ progimnazijos mokiniai. Vaikai džiaugėsi šventėje matydami tiek daug žymių žmonių. Piknike koncertavo Jurga Šeduikytė, Vidas Bareikis, Maksas Melmanas. Renginyje dalyvavo ambasadoriai Jonas Nainys, broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai, Beata Nicholson, Algirdas Kaušpėdas, Andrius Tapinas ir kt. Kokia laimė vienoje vietoje ne tik  matyti tiek žvaigždžių, bet ir galimybė fotografuotis su jomis! Visi vaikai jautėsi svarbūs, laimingi. Vaikams vaišes dovanojo „LIDL“ ir „Circle K“.

Daug Lietuvos gyventojų patikėjo šia gražia ir prasminga kampanijos „Už saugią Lietuvą“ idėja, kurios tikslas mažinti smurtą, žalingas priklausomybes, savižudybes, skatinti vaikų globą šeimose ir įvaikinimą. Jos dėka mūsų dienos centro socialiai remtinų šeimų vaikai turėjo galimybę vykti  į vaikų vasaros poilsio stovyklas, įsikūrusias įvairiose Lietuvos vietose ir ten įdomiai ir turiningai leisti laiką.

Po pikniko Prezidentūroje neskubėjome vykti namo. Draugiškai užkopėme į Gedimino pilies bokštą, aplankėme Vilniaus arkikatedrą, linksminomės batutų parke. Vakare pilni įspūdžių, pavargę, bet laimingi grįžome namo.

Esame dėkingi Prezidentei, kampanijos partneriams, kurie rūpinasi vaikais ir žino, kad šalies ateitis priklausys tik nuo vaikų.

 

Pradinių klasių mokytoja, MOPT vaikų dienos centro auklėtoja Genovaitė Somaitė


Vaizdai čia

 


Skubi informacija
DĖMESIO! Vadovaudamiesi 2011 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ Nr. V-773, 51.1 punktu dėl oro temperatūros klasėse, kabinetuose, aktų salėje, birželio 5 d. (šiandien) trumpinamos pamokos 1–8 klasių mokiniams. Jos baigsis 12 val.
„Kražantės“ progimnazija UNIC projekte

Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje pradėtas vykdyti „Erasmus+“ projektas UNIC („United through music“), kuris truks iki 2020 m. Jo koordinatorė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Ilona Sejūnienė, dalyviai – 5–6 klasių mokiniai. Jie gauna puikią galimybę keliauti ir pažinti kitų šalių tradicijas, tobulinti užsienio kalbos įgūdžius gyvendami ir bendraudami šeimose, kitoje kultūrinėje aplinkoje. Projektas suteikia unikalią galimybę vaikams patirti įsimintiną gyvenimo nuotykį, o mokykla gauna impulsą tobulėti. Projektui UNIC vadovauja Italijos Soriano nel Cimino institutas, taip pat dalyvauja Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation Augustin-Violet-Schule Frankenthal (Vokietija), „Ede Reményi Music Elementary“ Emo dailės mokykla (Vengrija).

Pirmasis projekto partnerių mokytojų susitikimas, kuriame dalyvavo mokytojos Milda Bagdonavičienė ir Ilona Sejūnienė, vyko praeitų metų lapkritį  Soriano nel Cimino mieste. Jame buvo numatytos būsimų veiklų gairės. O balandžio mėnesį grupė „Kražantės“ progimnazijos mokinių su mokytojomis Ilona Sejūniene ir Laima Antanaitiene taip pat savaitę viešėjo Italijoje. Mokiniai gyveno italų šeimose, kartu su projekto dalyviais iš kitų šalių lankėsi Romoje, apžiūrėjo Koliziejų, muzikos parką. Soriano nel Cimino ir keturiuose aplinkiniuose miesteliuose vyko edukacijos ir kitos veiklos, susijusios su muzika – įvairių šalių mokiniai kūrė muzikos instrumentus ir jais grojo, dalyvavo pamokose institute. Galutiniame projekto susitikime mokiniai turės sukurti himną ir išmokti jį dainuoti keturiomis kalbomis. Būdami Italijoje jie mokėsi dainuoti vieną posmelį vietine kalba, o priedainį angliškai ir taip pritaikys kiekvienos šalies kalbą vis kitoje viešnagėje.

Gegužės mėnesį italų, vokiečių ir vengrų mokiniai bei mokytojai džiugiai sutikti Kelmėje. Viena iš projekto UNIC veiklų – kurti ir gaminti rankų darbo kiekvienoje šalyje vis kitus muzikinius instrumentus, taip siekiant suprasti Europos muzikinio paveldo išraiškas ir vertybes. Taigi be įvairių su tuo susijusių veiklų, dirbtuvėlių progimnazijoje ir Kelmės kultūros centre svečiai dalyvavo ekskursijose į Kauną ir Palangą, kuriose taip pat buvo tikslingi užsiėmimai nacionaliniame M. K. Čiurlionio ir Palangos Gintaro muziejuose, pramogos ir laisvalaikis „Curiosity“ centre, HBH komplekse.

Greit prabėgusi savaitė Kelmėje su svečiais aptarta nuotaikingoje vakaronėje, kurioje dalyvavo ne tik mokytojai, mokiniai, bet ir jų namiškiai, puikiai pasirūpinę viešėjusiais namuose projekto dalyviais. Artimiausiu metu kražantiškiai lankysis Vokietijoje ir Vengrijoje, kur tęs pradėtą muzikinę veiklą, nuoširdų bendravimą ir tobulins anglų kalbos žinias bei kitus komunikacinius gebėjimus.

Alma Paulauskienė

 

Vaizdai čia

 


Gerb. mokytojau,

Esate korepetitorius, laisvai samdomas mokytojas ar ketinate tokiu tapti?

 

Primename, kad korepetitoriai ir laisvai samdomi mokytojai turėtų įregistruoti individualią veiklą[1] arba įsigyti verslo liudijimą[2]. Tai padaryti galima paprastai, prisijungus prie Mano VMI, o jei reikia specialisto pagalbos - atvykus į bet kurį valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) aptarnavimo padalinį.

 

Jei  veiklą registruosite savarankiškai, Jums padės VMI parengti vedliai. Juose žingsnis po žingsnio paaiškinama kaip įsigyti verslo liudijimą ir kaip įregistruoti individualią veiklą.

 

Mokytojams aktualią informaciją apie individualios veiklos vykdymą galima rasti leidinyje čia.  

 

VMI Jūsų patogumui sukūrė ir dar vieną e. paslaugą — virtualų buhalterį i.APS. Tai nemokama supaprastintos buhalterinės apskaitos programa, kuria naudotis gali tiek vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, tiek dirbantys su verslo liudijimais. Daugiau informacijos rasite čia.

 

Savarankiškai aktualią informaciją galite rasti adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais Jus dominančiais mokesčių klausimais galite telefonu 1882 arba +370 5 260 5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi ir saugomi 5 metus.[1] Švietimo veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių 2 red. 85** kodas

[2] Veiklos rūšis -103 Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla


TARPTAUTINIS PREVENCINIS RENGINYS, VARŽYTUVĖS „VISOS PASAKOS BAIGIASI LAIMINGAI“

Gegužės 24 dieną Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje vyko tarptautinės varžytuvės, skirtos akcijai „Gegužė –  mėnuo be smurto prieš vaikus“, „VISOS PASAKOS BAIGIASI LAIMINGAI“. Dalyvavo 7-ios Jurbarko rajono mokyklų komandos, Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrijos vaikų dienos centro, Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos, Telšių rajono Kaunatavos pagrindinės mokyklos komandos ir atvykę į Erasmus+ projektą iš Rumunijos Scoala Gimnaziala Yaharia Stancu mokiniai. Šios varžytuvės vyko jau dvyliktus metus. Kelmės ,,Kražantės” progimnazijos dramos būrelis (mokytoja Asta Žičkienė ir socialinė pedagogė Laima Kareivienė)  atvyko pirmą kartą.

          Komandoms buvo skirtos dvi užduotys: namuose atlikto kūrybinio darbo pristatymas: paveikslas „Juoda + balta = pusiausvyra“ ir žinomos pasakos šiuolaikinė vaidybinė improvizacija, atskleidžianti renginio temą. ,,Kražantės” progimnazijos mokinės: Amira Lindaitė, Dangė Leščinskytė, Diana Barančiukaitė, Vakarė Petkevičiūtė, Karina Karvelytė ir Karolina Iždonaitė žiūrovams ir komisijai parodė pasakos ,,Raudonkepuraitė” vaidybinę interpretaciją bei pristatė Karolinos paveikslą  ,,Kasdienybė”. Mergaitės šauniai atstovavo savo progimnazijai ir stebėjo kitų komandų  išradingus  darbus.

 Renginio pabaigoje visiems varžytuvių dalyviams buvo įteikti diplomai, prizai.   Įteiktos nominacijos už komandos išskirtinumą: spalvingumą, originalumą, drąsą, artistiškumą, linksmumą, gerą skonį, originalumą ir kt.  ,,Kražantės” progimnazijos mokinės pelnė balsingųjų nominaciją. Važiuodamos namo jos sakė, kad tikisi  į Jurbarko Naujamiesčio  progimnazijos renginius nuvykti dar ne kartą.

 

 

             Socialinė pedagogė Laima Kareivienė, mokytoja Asta Žičkienė


Vaizdai čia


„Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje įvyko konferencija-forumas „Tarptautiniai projektai ir programos

2019 m. balandžio 25 d. „Kūlverstuko“ lopšelyje-darželyje įvyko konferencija-forumas „Tarptautiniai projektai ir programos: jų įtaka ugdymo kaitai“. Renginyje dalyvavo 40 pedagogų iš Kelmės miesto ir rajono bei 4 ikimokyklinio ugdymo pedagogai iš 2 Kauno miesto lopšelių-darželių.

Susirinkusiuosius trumpa muzikine programėle pasveikino „Kūlverstuko“ lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės „Žiogeliai“ ugdytiniai. Konferencijoje buvo pristatyti 15 žodinių ir 8 stendiniai pranešimai. Pranešėjai savo pasisakymuose akcentavo, kad projektinė veikla, grįsta tarptautine partneryste, daro didelį poveikį mokyklos veiklos tobulėjimui ir kaitai per ugdymo proceso dalyvius – pedagogus ir ugdytinius. Pasisakiusieji pažymėjo, kad siekiant kokybės per ugdymo turinio paįvairinimą, pastebima ir labai aktuali yra nuostatų kaita: mokytojai tampa atviresni pokyčiams ir inovacijoms. Naujos žinios apie mokymo metodus, profesinių kompetencijų tobulinimas, tėvų įtraukimas į projektines veiklas motyvuoja visus ugdymo proceso dalyvius labiau domėtis nagrinėjamu dalyku, ieškoti būdų, kaip patraukliai organizuoti darbą, skatina tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdytinių lyderystę ir taip įtakoja ugdymo proceso kaitą bei ugdytinių pasiekimus. Ne vienas pranešėjas pastebėjo, kad projekto įgyvendinimo metu išryškėja stipriosios ir tobulintinos įstaigos pusės, pedagogų motyvacija arba jos trūkumas tobulinti profesines kompetencijas.

Visų pranešėjų pasisakymus pagyvino vaizdinė ar filmuota medžiaga. Projektus įgyvendinę ir įgyvendinantys pedagogai ragino kolegas įsijungti į tarptautinę projektinę veiklą ir pasinaudoti jos teikiamomis galimybėmis.

Konferenciją-forumą organizavo „Kūlverstuko“ lopšelis-darželis ir Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras.

Kelmės „Kražantės“ progimnaziją atstovavo anglų kalbos mokytojos Alina Labanauskaitė ir Iona Sejūnienė.


Vaizdai čia


LMS pavasario forume

Mokinių parlamento, kuriam vadovauja direktorės pavaduotoja Jurgita Seselskienė, narė Kamilė Zverkaitė balandžio 12–14 d. Vilniuje Mykolo Riomerio universitete dalyvavo LMS (Lietuvos moksleivių sąjungos) organizuotame renginyje „Pavasario forumas 2019 – XXVIII asamblėja“. Iš visos Lietuvos atvykę mokiniai (virš 450) dalyvavo darbo grupėse, diskusijose, paskaitose, socializacijos užsiėmimuose.


Vaizdai čia


Mokykla visiems

Mažais žingsniais artėjame prie mokyklos, kurioje laukiami ir vertingi jaučiasi visi vaikai. Balandžio mėn. Kelmėje įvyko pirmoji Lietuvos negalios organizacijų forumo ir JAV Ambasados Vilniuje organizuojama diskusija apie mokyklų bendruomenių patirtis, kuriant draugišką atmosferą visokiems vaikams. Projekte „Mokykla visiems“ dalyvavo Kelmės „Kražantės“ progimnazijos 5–8 klasių mokiniai ir lietuvių kalbos mokytojos Asta Žičkienė, Irena Kasparavičienė, Alma Paulauskienė ir kiti pedagogai, taip pat Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos komanda. Mokiniams buvo padėkota už puikius darbus ir atvirus pokalbius. Atpalaiduojančią renginio nuotaiką kūrė aktorius Dominykas Vaitiekūnas. Renginio viešnia Milda Matulevičiūtė analizavo sudėtingas situacijas, Kęstutis Vaišnora dalijosi asmenine patirtimi. Mokytojas Valdas Kančauskas demonstravo drauge su Kelmės vaikais, turinčiais negalią, kurtus vektorinės tapybos darbus.


Vaizdai čia


Puslapis 3 iš 65 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Atsitiktinė nuotrauka
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2451607 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor