2020-12-03 09:42
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Ugdymo proceso organizavimas 1–8 klasių mokiniams nuo 2020 m. birželio 1 d.

Ugdymo proceso organizavimas 1–8 klasių mokiniams

                                         nuo 2020 m. birželio 1 d.

 

 

1.      Ugdymo proceso organizavimas 1–4 klasėse.

1.1.     Ugdymo procesas 1–4 klasėse baigiamas birželio 5 d.

1.2. Pradinių klasių mokiniams birželio 1–5 d. vykdoma projektinė veikla ir individualios konsultacijos (mokymosi spragų šalinimui).

1.3. Projektinė veikla, atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius, kūrybinius gebėjimus vykdoma mišriu (kontaktiniu ir nekontaktiniu) būdu.

1.4.     Su projektinės veiklos programa supažindina klasės mokytojas.

 

2.      Ugdymo proceso organizavimas 5–8 klasėse.

2.1.     Ugdymo procesas 5–8 klasėse baigiamas birželio 19 d.

2.2. Birželio 1–19 d. vykdoma:

2.3.     integruota kūrybinė–patyriminė–projektinė veikla;

2.4. veikla vykdoma mišriu (kontaktiniu ir nekontaktiniu) būdu ir tik tos pačios klasės mokiniams;

2.5. individualios ir/ar grupinės konsultacijos mokymosi spragų šalinimui (mokiniams, kurie mokantis nuotoliniu būdu neatliko pusę ir daugiau skirtų užduočių bei turintiems nepatenkinamus dalyko įvertinimus) ir geresnių mokymosi rezultatų siekimui;

2.6. konsultacijos pagal atskirą tvarkaraštį vykdomos kontaktiniu būdu.

 

3.      1–8 klasių mokiniai, dalyvaudami projektinėje veikloje ir konsultacijose, privalo laikytis visų saugumą užtikrinančių reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones).

 

4.      Atvykstant mokiniui į mokyklą, bus matuojama kūno temperatūra. Nustačius, kad

mokiniui pasireiškia karščiavimas ( 37,3 oC ir daugiau) ar kiti viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai, mokinys bus izoliuojamas ir apie tai informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai).

 

 

 

 

 


Kelmės “Kražantės” progimnazijoje organizuojama vasaros robotikos stovykla!

Kelmės “Kražantės” progimnazijoje organizuojama vasaros stovykla!

Būsimiems pirmokams, 1-okams, 2-okams, 3-okams, 4-okams ir 5-okams.

5 pasaulių gelbėjimo stovykla vyks: birželio 22-26 dienomis (išskyrus 24 d.). 9-14 val. Kaina 63,20 eur. 1 vaikas – 1 robotas. Registracija vyksta internetu: https://stovyklos.robotikosakademija.lt/registracija/

Detalesnė informacija: https://stovyklos.robotikosakademija.lt/, tel. nr. 865569016Mokyklinių uniformų užsakymas (pasiūlymas galioja tik užsakymo metu)
----->Pasiūlymas čia<-----

Dėkojame Jums už skiriamą 1,2  sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą Kelmės „Kražantės“ progimnazijai!

Gerbiami mokinių tėveliai, progimnazijos darbuotojai ir visi, visi mylintys mūsų mokyklą,

 

 

Kiekvienas lietaus lašas turi spalvą – melsvą, žalsvą, gelsvą...

Kiekvienas jausmas turi kvapą – salsvą, rūgštų, karstelėjusį...

Kiekviena akimirka turi savo grožį – kerintį, nostalgišką, nepamirštamą...

Kiekvienas mūsų turime svajonę – įgyvendinamą arba iki jos trūksta tik labai nedaug.

 

 

Jūsų supratimas ir parama – nepaprastai svarbi, padedanti gerinant mūsų vaikų ugdomąją veiklą, kuriant edukacines erdves ir patrauklų mokyklos mikroklimatą. 

Nuoširdžiai tikime, kad ir šiais metais skirsite 1,2 % sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Kelmės „Kražantės“ progimnazijos rėmimui.

Primename, kad tai galite padaryti deklaruodami pajamas už 2019 metus iki 2020 m. liepos 1 dienos naudojant elektroninę deklaravimo sistemą.

Nuoroda į sistemą

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx

 

Mūsų rekvizitai: Kelmės „Kražantės“ progimnazija, įmonės kodas 190091812, adresas Vytauto Didžiojo 110, LT - Kelmė 86140, a. s. LT664010043800080118, AB LUMINOR.

                

     Dėkojame Jums už skiriamą paramą  Kelmės „Kražantės“ progimnazijai! 
Vaizdai čia 1.    Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį ir savaitinį pamokų planą nuotoliniu būdu. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos nurodytu būdu, jungiamasi prie Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos uždarų Facebook grupių.

2.    Komunikuojant mokytojams ir mokiniams:

2.1.   pradinės klasės (1–4 kl.) naudoja el. dienyno EDUKA aplinką, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, elektroninę mokymosi aplinką EMA, Messenger;

2.2.   5–8 klasės naudoja el. dienyno EDUKA aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes;

2.3.   sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti kitas mokymosi aplinkas.

3.     Pagalbos mokiniui specialistai bendrauja telefonu ir/arba elektroniniu paštu.

4.    Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja klasės auklėtoją arba progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokiniams bus pateikiama popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys.

5.    Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos) skiriamos 2–3 savaičių trukmės ilgalaikės užduotys. Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka.

6.    Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai/globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą.

7.    Mokiniai, tėvai/globėjai neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (pateikčių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą.

8.    Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams/globėjams pateikiama progimnazijos internetiniame puslapyje, el. dienyne EDUKA, Facebook paskyroje Kelmės ,,Kražantės“ progimnazija. Organizacinė, konsultacinė pagalba teikiama nurodytais kontaktais (persiųsta per EDUKA dienyną, patalpinta Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos internetiniame puslapyje).

9.    Konsultacijos teikiamos pagal nurodytą grafiką ir/arba individualiai suderintu su mokytojų laiku.


Mokinių karantino laikotarpiu Kelmės „Kražantės“ progimnazija teikia informaciją nuotoliniu būdu:

Progimnazijos administracija:

Direktorė Laima Simėnienėel. p.: krazantesprogimnazija@gmail.com,

tel. (8 427) 61 193, mob. (8 682) 32 482, asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(dėl reikiamos informacijos ir iškilusių problemų, susijusių su prisijungimu prie EDUKA dienyno).

Pavaduotojos ugdymui:

Regina Dovidaitienė – el. p. rdovidaitienekrazantesp@gmail.com,

tel. (8 427) 61 194, mob. (8 610) 33 799,  asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

Jurgita Seselskienė – el. p. jseselskienekrazantesprogimnazija@gmail.com,

tel. (8 427) 61 194, mob. (8 677) 29804,  asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(dėl reikiamos informacijos ugdymo organizavimo klausimais ir iškilusių problemų sprendimo).

Socialinė pedagogė Asta Trijonienė el. p. atrijonienekrazantesp@gmail.com, tel. (8 615) 60 344, asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(Socialinė pedagoginė pagalba mokiniams, tėvams (globėjams); mokinių nemokamas maitinimas; pagalba mokiniams, kurie neturi tinkamų nuotolinio mokymosi galimybių, tolimesnių mokymosi būdų paieška ir įgyvendinimas (arba Švietimo pagalbos organizavimas mokiniams, neturintiems nuotolinio mokymosi galimybių); individualus konsultavimas; tarpinstitucinis bendradarbiavimas; koordinuota pagalba).

Sekretorė-archyvarė Indrė Šlickienė – el. p. krazantessektetore@gmail.com,

tel. (8 427) 61 193.

Skaitmeninių technologijų  administratorius Dalia Balčiūnienė 

 el.p. dbalciunienekrazantesp@ gmail.com

 

Sveikatos priežiūros specialistė Lina Andrijauskienė – el. p. andrijauskieneilinai@gmail.com.
Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį

Kelmės ,,Kražantės” progimnazija su  nekantrumu laukė Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-mečio. Minėdami šią tautai svarbią  datą  progimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo  respublikiniuose, rajono ir progimnazijos renginiuose, skirtuose  Lietuvių kalbos dienoms ir   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio paminėjimui. 
          Mokiniai iš anksto domėjosi, ar vėl visi susibūrę  Kovo 11-osios rytą nuo ,,Kražantės” progimnazijos neš Lietuvos trispalvę. Ir išties didžiosios šventės rytą nusidriekė patriotinė eisena į Atgimimo aikštę. Tradiciškai ,,Kražantės” progimnazijos bendruomenė nešė didžiulę tautinę vėliavą.
           Bendruomenė būrėsi ne tik iškilmingai eisenai, bet ir popietėms, viktorinoms, konferencijoms. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alma Paulauskienė ir Asta Stulpinienė skaitė pranešimus apie lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodus respublikinėje konferencijoje ,,Gimtoji kalba mokykloje”, vykusioje Šiaulių universitete. Ten savo mintimis dalinosi Šiaulių universiteto dėstytojai, įvairių mokyklų mokytojai ir gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai. Kalbėta apie kalbos ir literatūros aktualijas, kalbos kaitą ir raštingumo kėlimo būdus.
      
Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros viktorinoje ,,Žodis žodį veja“ dalyvavo 7a klasės mokinės K. Iždonaitė, A. Lindaitė, V. Pluščiauskytė, D. Barančiukaitė (mokytoja A. Stulpinienė) ir  užėmė trečiąją vietą. ,,Kražantės” progimnazijos 6-8 klasių mokinių komanda dalyvavo Kelmės krašto muziejuje vykusioje pilietiškumo pamokoje. Renginio pradžioje aplankytas Kovo 11-osios akto signataro A. Račo kapas, uždegtos  atminimo žvakutes. Muziejuje 6b klasės mokinė K. Karvelytė pasveikino visus dalyvius nuotaikinga daina ,,Baltas rytas" (mokytoja J. Jakubauskienė), 8a klasės mokiniai A. Beinorytė ir A. Elskis (mokytoja D. Eitmantienė) pristatė surinktą medžiagą apie A. Račą, 14 metų dirbusį Kelmės 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Išklausiusios 7 mokyklų pranešimus, mokinių komandos dalyvavo viktorinoje. 1-4 klasių mokiniai  ir mokytojai  surengė parodą 30  mažų darbelių Lietuvai” progimnazijos pirmajame aukšte.Tai mažųjų  mokinukų dovana Lietuvai.
          
Kaip įprasta valstybinių švenčių išvakarėse, mūsų progimnazijos bendruomenė dieną pradėjo Lietuvos himno giedojimu. Mokyklos direktorė L. Simėnienė pasakojo mokiniams apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą prieš 30 metų bei dalijosi prisiminimais apie Antaną Račą - vokiečių kalbos mokytoją, Kelmės rajono Garbės pilietį, sąjūdininką, seimo narį, samarietį. Visus džiugino mokytojos J. Jakubauskienės ruoštų mokinių dainavimas. Mokytoja A. Paulauskienė apdovanojo ir pasidžiaugė dailyraščio konkurso, skirto Lietuvių kalbos dienoms bei poetui Just. Marcinkevičiui paminėti, nugalėtojomis – N.  Urbelyte (8b), K. Karvelyte (6b), B. Butkute (5b). Gera mylėti ir vertinti savo gimtąjį kraštą, gimtąją kalbą.   
         
Mokytojai G. Strelkauskis, ir S. Siliūnas šventės proga organizavo žygį ,,Mano kraštas"  Kelmės  mieste. Mokytojai ir mokiniai  nešė tautines vėliavas, aplankė miestelio įstaigas ir pasveikino jų darbuotojus su didžia Lietuvos švente.
           3-4 klasių mokiniai deklamavo eiles, dainavo ir šoko šventiniame rytmetyje  ,,Žodžiai apie Lietuvą”, o  5-8 klasių mokiniai pasakojo apie žymiausius šalies muzikus ir dainavo muzikinėje popietėje ,,Sudainuokime Lietuvą” (mokytojos A. Stulpinienė, J. Jakubauskienė, L. Šimkevičienė, I. Sabaitytė). Mokinių parlamentas (direkt. pavad. J. Seselskienė) organizavo viktoriną „Geltona, žalia, raudona“, kurios metu mokiniai atsakinėjo į klausimus apie gimtinę, šalį. Mažieji ir didieji viktorinos dalyviai džiaugėsi, kad labai daug prisimena ir drąsiai dalinosi puikia nuotaika.
 Visus kražantiškius subūrė „Liaudiškų šokių karštinė“( L. Šimkevičienė). Jos metu trypė ir mažesnieji, ir vyresnieji. Liaudiškos melodijos ir ritmas dar kartą sužavėjo kiekvieną. Kiek vėliau berniukai ir mergaitės bendravo popietėje  „Mes esame pasauly  -   pasaulis yra mumyse“. Joje kalbėta apie Lietuvos geografiją ir istoriją (rengė D. Eitmantienė ir N. Šaltmerienė).        
        
Prieš 
30 metų Kovo 11-ąją žinia apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę apskriejo visą pasaulį.
Šiandien  mes tvirtai sakome, kad norime visada būti laisvi. Šiandien mes kiekvieną dieną kuriame savo  Valstybę ir patys esame atsakingi. Gera augti laisvoje šalyje ir jai skirti savo darbus ir meilę.

                                                                                                                         Asta Stulpinienė

Vaizdai čia


,,Žodis žodį veja”

Kovo 6 dieną ,,Aukuro” pagrindinėje mokykloje vyko rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros viktorina ,,Žodis žodį veja”. Joje dalyvavo  7a klasės mokinės Amira Lindaitė, Diana Barančiukaitė, Veta Pluščiauskytė,  Karolina Iždonaitė (mokyt.A.Stulpinienė). 

      Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros viktorinoje šių mergaičių komanda užėmė trečiąją vietą.

 

Vaizdai čia


Respublikinė konferencija ,,Gimtoji kalba mokykloje”

Kelmės ,,Kražantės” progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alma Paulauskienė ir Asta Stulpinienė skaitė pranešimus apie lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodus respublikinėje konferencijoje ,,Gimtoji kalba mokykloje”, vykusioje Šiaulių universitete.

           Renginys skirtas Lietuvių kalbos dienoms. Jame   pranešimus  skaitė Šiaulių universiteto dėstytojai, įvairių mokyklų mokytojai ir gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai. Kalbėta apie kalbos ir literatūros aktualijas, kalbos kaitą ir raštingumo kėlimo būdus.


Vaizdai čia


Puslapis 3 iš 74 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2735338 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor