2021-05-11 17:25
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Instrukcija dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020-2021 m.m. epidemiologinių situacijų metu
                                                                                                                               PATVIRTINTA 

                                                                                                                                Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos

                                                                                                                                direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 25d.

                            įsakymu Nr. D-

     

 

 

KELMĖS ,,KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJOS

INSTRUKCIJA DĖL PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO

BŪTINŲ SĄLYGŲ 2020–2021 M. M. EPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS METU

 

 

1.    Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos instrukcija ,,Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų 2020–2021 m. m. epidemiologinės situacijos metu“ (toliau Instrukcija) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo  sprendimu, patvirtintu 2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1839 ,,Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ ir sprendimu, patvirtintu  2020 m. rugpjūčio 17 d. Nr. V-1838 ,,Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.

2.    Instrukcijos pagrindinis principas organizuojant ugdymą – valdyti mokinių srautus, kad būtų mažinamas skirtingose klasėse besimokančių mokinių kontaktas.

3.    Progimnazijos darbuotojai, tarp jų ir pedagogai, bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgykloje, mokytojų kambaryje ir pan.) pedagogai klasėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas nuo mokinių, dėvi nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes ar kitas priemones).

4.    Progimnazijos 1–8 klasių mokiniai nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes) dėvėti privalo:

4.1.   įeidami į mokyklą;

4.2.   mokyklos koridoriuose pertraukų metu;

4.3.   uždarose erdvėse, kai neišlaikomas 2 metrų atstumas;

4.4.   veido kaukes leidžiama nedėvėti mokiniams, turintiems specifinių sveikatos problemų (suderinus su mokinių tėvais/globėjais/rūpintojais).

5.    Įėjimas į mokyklą ir išėjimas iš jos nukreipiamas pagal paskirtus įėjimus:

5.1.    I įėjimas (pagrindinės mokyklos durys) 3–4 klasių mokiniai;

5.2.    II įėjimas (nuo miesto pusės)  1–2 klasių mokiniai;

5.3.    III įėjimas (didysis mokyklos kiemas) 5–6 klasių mokiniai;

5.4.    IV įėjimas (mažasis mokyklos kiemas) 7–8 klasių mokiniai;

5.5.   mokyklos koridoriuose mokinių srautų judėjimas vyksta nurodytomis kryptimis.

6.    Kabinetų paskirstymas 5–8 klasėms:

6.1.    5a klasė – 301 kabinetas;

6.2.    5b klasė – 302 kabinetas;

6.3.    6a klasė – 305 kabinetas;

6.4.    6b klasė – 205 kabinetas;

6.5.    7a klasė – 204 kabinetas;

6.6.    7b klasė – 210 kabinetas;

6.7.    8a klasė – 304 kabinetas;

6.8.    8b klasė – 303 kabinetas.

7.    Pamokų organizavimas:

7.1.   gamtos mokslų, informacinių technologijų, technologijų, užsienio kalbų, dorinio ugdymo (tikybos), fizinio ugdymo pamokos vyks  dalykų kabinetuose;

7.2.   dalykų pamokos (išskyrus paminėtas 7.1. punkte) vyks klasėms paskirtuose kabinetuose, dalyko mokytojas atvyksta į klasę;

7.3.   jeigu leidžia dalyko turinio ypatumai, oro temperatūros sąlygos, pamokos gali būti organizuojamos lauke ar kitoje edukacinėje aplinkoje.

8.    Mokinių maitinimas:

8.1.   1–4 klasių mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vyksta pagal susitartą laiką;

8.2.   5–8 klasių mokinių maitinimas mokyklos valgykloje vykdomas pertraukų metu:

8.2.1.      5 klasės mokiniai – po dviejų pamokų;

8.2.2.      6 klasės mokiniai – po trijų pamokų;

8.2.3.      7 klasės mokiniai – po penkių pamokų;

8.2.4.      8 klasės mokiniai – po keturių pamokų.

8.3.    Mokiniai pietauja mokyklos valgykloje prie klasei paskirtų stalų.

8.4.   Maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams.

9.    Mokinių vežiojimas:

9.1.   mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu, privalo dėvėti kaukes;

9.2.    mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos maršrutiniu transportu, privalo laikytis bendrųjų saugos reikalavimų, taikomų keleiviams.

10.     Švietimo pagalbos organizavimas. Specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo) konsultacijos teikiamos individualiai ar vienu metu dirbama tik su tos pačios klasės mokiniais.

11.     Neformaliojo vaikų švietimo ir pailgintos darbo dienos grupės veiklos vykdomos laikantis grupių izoliacijos principo (dėvint veido kaukes ir/ar laikantis saugaus 2 metrų atstumo).

12.     Tėvai/globėjai/rūpintojai privalo:

12.1.   aprūpinti vaikus veido kaukėmis (ar kitomis nosį ir burną dengiančiomis apsaugos priemonėmis);

12.2.   užtikrinti, kad karščiuojantis (37,30 C ir daugiau) ar turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), vaikas nebūtų išleidžiamas į mokyklą.

13.     Sveikatos sutrikimai ugdymo proceso metu:

13.1.   mokinys, kuriam ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant izoliuojamas, apie tai informuojami jo tėvai/globėjai/rūpintojai ir konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 dėl tolimesnių veiksmų;

13.2.   darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia karščiavimas (37,30 C ir daugiau) ar turintis ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi nedelsiant apleisti progimnazijos patalpas ir kreiptis konsultacijai Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju.

14.     Trečiųjų asmenų lankymasis ugdymo įstaigoje:

14.1.   1–8 klasių mokinių tėvų/globėjų/rūpintojų (toliau – Lankytojai) lankymasis progimnazijoje ribojamas;

14.2.   vaiką iki klasės durų palydėti ir po pamokų pasiimti gali tik pirmų klasių mokinių tėvai/globėjai/rūpintojai;

14.3.   kitais atvejais lankymasis progimnazijoje galimas tik iš anksto suderinus su progimnazijos administracija, mokytoju ir/ar klasės vadovu;

14.4.   atvykus į progimnaziją Lankytojai privalo dėvėti veido kaukę ir laikytis saugaus atstumo.

Susipažinti su šiuo dokumentu galima Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos puslapyje https://www.krazante.kelme.lm.lt


Komentarai
Komentarų neparašyta.
Rašyti komentarą
Prisijunkite, norėdami parašyti komentarą.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Prašome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nėra reitingų.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2910396 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor