2020-12-03 10:04
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
INFORMACIJA APIE NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMĄ

Mieli Kelmės „Kražantės“ progimnazijos mokiniai, tėveliai, globėjai/rūpintojai

Kiekvieną rytą mokykla pasitinka spengiančia tyla.  Pasigendame linksmo „Labas rytas“, vaikų triukšmo, gyvo bendravimo...

Visą mokinių atostogų laikotarpį mokytojai įtemptai dirbo: mokėsi, rengė užduotis, ruošėsi mums visiems mažai pažįstamam nuotoliniam mokymo(si) būdui.

Suprantame, kad bus visko: nerimo ir džiaugsmo, kažkas nepavyks ar labai pasiseks.

Visiems mums reikės kantrybės, supratimo, kitiems –pagalbos.

Mokiniams teks daugiau mokytis savarankiškai (daliai tai bus iššūkis ir nauja atsakomybė), daliai bus atradimo džiaugsmas - „Aš galiu. Aš sugebu. Man pavyksta“. Dalis nusivils... Bet visada šalia bus palaikantys tėvai, pasiruošę padėti mokytojai.

Nuo kovo 30 d. pradedame vykdyti nuotolinį mokymą(si). Su nuotolinio mokymosi susitarimais-instrukcijomis  galima susipažinti Kelmės „Kražantės“ progimnazijos internetinėje svetainėje https://www.krazante.kelme.lm.lt. , el. dienyne Eduka.

 Kovo  26 dieną   el.dienyne  EDUKA mokiniai ir tėvai susipažins su savaitės mokymo planais ir tvarkaraščiais.

 

Nuotolinis mokymas(is)  - iššūkis mums visiems. BET MES ĮVEIKSIME !!!

 

 

Linkinti sėkmingo mokymosi ir visiems sveikiems išlikti

 

direktorė Laima Simėnienė


PATVIRTINTA

                                                                                                                           Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos

                                                                                                                           direktoriaus 2020 m. kovo 23 d.

įsakymu Nr. D-36

 

 

KELMĖS ,,KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJA

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) SUSITARIMAI–INSTRUKCIJOS

 

 

1.    Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal pamokų tvarkaraštį ir savaitinį pamokų planą nuotoliniu būdu. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos nurodytu būdu, jungiamasi prie Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos uždarų Facebook grupių.

2.    Komunikuojant mokytojams ir mokiniams:

2.1.   pradinės klasės (1–4 kl.) naudoja el. dienyno EDUKA aplinką, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, elektroninę mokymosi aplinką EMA, Messenger;

2.2.   5–8 klasės naudoja el. dienyno EDUKA aplinką, elektroninę mokymosi aplinką EMA, elektroninę mokymosi platformą EDUKA, Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes;

2.3.   sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai gali naudoti kitas mokymosi aplinkas.

3.     Pagalbos mokiniui specialistai bendrauja telefonu ir/arba elektroniniu paštu.

4.    Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja klasės auklėtoją arba progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Mokiniams bus pateikiama popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys.

5.    Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos) skiriamos 2–3 savaičių trukmės ilgalaikės užduotys. Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka.

6.    Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai/globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą.

7.    Mokiniai, tėvai/globėjai neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (pateikčių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą.

8.    Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams/globėjams pateikiama progimnazijos internetiniame puslapyje, el. dienyne EDUKA, Facebook paskyroje Kelmės ,,Kražantės“ progimnazija. Organizacinė, konsultacinė pagalba teikiama nurodytais kontaktais (persiųsta per EDUKA dienyną, patalpinta Kelmės ,,Kražantės“ progimnazijos internetiniame puslapyje).

9.    Konsultacijos teikiamos pagal nurodytą grafiką ir/arba individualiai suderintu su mokytojų laiku.


Mokinių karantino laikotarpiu Kelmės „Kražantės“ progimnazija teikia informaciją nuotoliniu būdu:

Progimnazijos administracija:

Direktorė Laima Simėnienėel. p.: krazantesprogimnazija@gmail.com,

tel. (8 427) 61 193, mob. (8 682) 32 482, asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(dėl reikiamos informacijos ir iškilusių problemų, susijusių su prisijungimu prie EDUKA dienyno).

Pavaduotojos ugdymui:

Regina Dovidaitienė – el. p. rdovidaitienekrazantesp@gmail.com,

tel. (8 427) 61 194, mob. (8 610) 33 799,  asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

Jurgita Seselskienė – el. p. jseselskienekrazantesprogimnazija@gmail.com,

tel. (8 427) 61 194, mob. (8 677) 29804,  asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(dėl reikiamos informacijos ugdymo organizavimo klausimais ir iškilusių problemų sprendimo).

Socialinė pedagogė Asta Trijonienė el. p. atrijonienekrazantesp@gmail.com, tel. (8 615) 60 344, asmeninėmis žinutėmis per Eduka dienyną.

(Socialinė pedagoginė pagalba mokiniams, tėvams (globėjams); mokinių nemokamas maitinimas; pagalba mokiniams, kurie neturi tinkamų nuotolinio mokymosi galimybių, tolimesnių mokymosi būdų paieška ir įgyvendinimas (arba Švietimo pagalbos organizavimas mokiniams, neturintiems nuotolinio mokymosi galimybių); individualus konsultavimas; tarpinstitucinis bendradarbiavimas; koordinuota pagalba).

Sekretorė-archyvarė Indrė Šlickienė – el. p. krazantessektetore@gmail.com,

tel. (8 427) 61 193.

Skaitmeninių technologijų  administratorius Dalia Balčiūnienė 

 el.p. dbalciunienekrazantesp@ gmail.com

 

Sveikatos priežiūros specialistė Lina Andrijauskienė – el. p. andrijauskieneilinai@gmail.com.
Komentarai
Komentarų neparašyta.
Rašyti komentarą
Prisijunkite, norėdami parašyti komentarą.
Reitingai
Balsuoti gali tik nariai.

Prašome prisijungti arba prisiregistruoti.

Nėra reitingų.
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
2735363 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor