2020-12-03 09:31
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį

Kelmės ,,Kražantės” progimnazija su  nekantrumu laukė Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo 30-mečio. Minėdami šią tautai svarbią  datą  progimnazijos mokiniai ir mokytojai dalyvavo  respublikiniuose, rajono ir progimnazijos renginiuose, skirtuose  Lietuvių kalbos dienoms ir   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio paminėjimui. 
          Mokiniai iš anksto domėjosi, ar vėl visi susibūrę  Kovo 11-osios rytą nuo ,,Kražantės” progimnazijos neš Lietuvos trispalvę. Ir išties didžiosios šventės rytą nusidriekė patriotinė eisena į Atgimimo aikštę. Tradiciškai ,,Kražantės” progimnazijos bendruomenė nešė didžiulę tautinę vėliavą.
           Bendruomenė būrėsi ne tik iškilmingai eisenai, bet ir popietėms, viktorinoms, konferencijoms. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Alma Paulauskienė ir Asta Stulpinienė skaitė pranešimus apie lietuvių kalbos ir literatūros mokymo metodus respublikinėje konferencijoje ,,Gimtoji kalba mokykloje”, vykusioje Šiaulių universitete. Ten savo mintimis dalinosi Šiaulių universiteto dėstytojai, įvairių mokyklų mokytojai ir gimnazijų vyresniųjų klasių mokiniai. Kalbėta apie kalbos ir literatūros aktualijas, kalbos kaitą ir raštingumo kėlimo būdus.
      
Rajoninėje lietuvių kalbos ir literatūros viktorinoje ,,Žodis žodį veja“ dalyvavo 7a klasės mokinės K. Iždonaitė, A. Lindaitė, V. Pluščiauskytė, D. Barančiukaitė (mokytoja A. Stulpinienė) ir  užėmė trečiąją vietą. ,,Kražantės” progimnazijos 6-8 klasių mokinių komanda dalyvavo Kelmės krašto muziejuje vykusioje pilietiškumo pamokoje. Renginio pradžioje aplankytas Kovo 11-osios akto signataro A. Račo kapas, uždegtos  atminimo žvakutes. Muziejuje 6b klasės mokinė K. Karvelytė pasveikino visus dalyvius nuotaikinga daina ,,Baltas rytas" (mokytoja J. Jakubauskienė), 8a klasės mokiniai A. Beinorytė ir A. Elskis (mokytoja D. Eitmantienė) pristatė surinktą medžiagą apie A. Račą, 14 metų dirbusį Kelmės 2-ojoje vidurinėje mokykloje. Išklausiusios 7 mokyklų pranešimus, mokinių komandos dalyvavo viktorinoje. 1-4 klasių mokiniai  ir mokytojai  surengė parodą 30  mažų darbelių Lietuvai” progimnazijos pirmajame aukšte.Tai mažųjų  mokinukų dovana Lietuvai.
          
Kaip įprasta valstybinių švenčių išvakarėse, mūsų progimnazijos bendruomenė dieną pradėjo Lietuvos himno giedojimu. Mokyklos direktorė L. Simėnienė pasakojo mokiniams apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą prieš 30 metų bei dalijosi prisiminimais apie Antaną Račą - vokiečių kalbos mokytoją, Kelmės rajono Garbės pilietį, sąjūdininką, seimo narį, samarietį. Visus džiugino mokytojos J. Jakubauskienės ruoštų mokinių dainavimas. Mokytoja A. Paulauskienė apdovanojo ir pasidžiaugė dailyraščio konkurso, skirto Lietuvių kalbos dienoms bei poetui Just. Marcinkevičiui paminėti, nugalėtojomis – N.  Urbelyte (8b), K. Karvelyte (6b), B. Butkute (5b). Gera mylėti ir vertinti savo gimtąjį kraštą, gimtąją kalbą.   
         
Mokytojai G. Strelkauskis, ir S. Siliūnas šventės proga organizavo žygį ,,Mano kraštas"  Kelmės  mieste. Mokytojai ir mokiniai  nešė tautines vėliavas, aplankė miestelio įstaigas ir pasveikino jų darbuotojus su didžia Lietuvos švente.
           3-4 klasių mokiniai deklamavo eiles, dainavo ir šoko šventiniame rytmetyje  ,,Žodžiai apie Lietuvą”, o  5-8 klasių mokiniai pasakojo apie žymiausius šalies muzikus ir dainavo muzikinėje popietėje ,,Sudainuokime Lietuvą” (mokytojos A. Stulpinienė, J. Jakubauskienė, L. Šimkevičienė, I. Sabaitytė). Mokinių parlamentas (direkt. pavad. J. Seselskienė) organizavo viktoriną „Geltona, žalia, raudona“, kurios metu mokiniai atsakinėjo į klausimus apie gimtinę, šalį. Mažieji ir didieji viktorinos dalyviai džiaugėsi, kad labai daug prisimena ir drąsiai dalinosi puikia nuotaika.
 Visus kražantiškius subūrė „Liaudiškų šokių karštinė“( L. Šimkevičienė). Jos metu trypė ir mažesnieji, ir vyresnieji. Liaudiškos melodijos ir ritmas dar kartą sužavėjo kiekvieną. Kiek vėliau berniukai ir mergaitės bendravo popietėje  „Mes esame pasauly  -   pasaulis yra mumyse“. Joje kalbėta apie Lietuvos geografiją ir istoriją (rengė D. Eitmantienė ir N. Šaltmerienė).        
        
Prieš 
30 metų Kovo 11-ąją žinia apie atkurtą Lietuvos Nepriklausomybę apskriejo visą pasaulį.
Šiandien  mes tvirtai sakome, kad norime visada būti laisvi. Šiandien mes kiekvieną dieną kuriame savo  Valstybę ir patys esame atsakingi. Gera augti laisvoje šalyje ir jai skirti savo darbus ir meilę.

                                                                                                                         Asta Stulpinienė

Vaizdai čia