2021-07-31 22:22
Meniu
Facebook
Facebook
Erasmus+
Erasmus+
Elektroninis dienynas
Elektroninis dienynas
BMT
BMT
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS IR APSAUGA
http://www.krazante.kelme.lm.lt/images/dom.png
Olweus
Comenius
Kuriame Lietuvos ateitį
BMT
Tinklas
Tinklas
eTwinning
eTwinning
Mukis
BMT
Bendroji informacija apie mokyklą

Mokyklos pavadinimas: Kelmės „Kražantės“ progimnazija

Mokyklos tipas: progimnazija

Juridinio asmens kodas: 190091812

Steigėjas, savininkas (dalininkai): Kelmės rajono savivaldybės taryba

Mokomoji kalba: lietuvių

Mokymo forma: dieninė

Mokyklos adresas: Vytauto Didžiojo 110, Kelmė (Vaizdas žemėlapyje)

Pašto kodas: LT - 86140

El. pašto adresas: direktorius@krazantesprogimnazija.lt

Telefonas: 8 (427) 61193

Mokyklos direktorius: Laima Simėnienė

Naujienos
Dalykinių olimpiadų nugalėtojų ir jų mokytojų pagerbimo šventėParašyta 2021-07-12
Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje reikalingas nuolatiniam darb...Parašyta 2021-07-12
Virtualus Erasmus + projekto “UNited through musIC”Parašyta 2021-06-10
Tarptautinė vaikų gynimo diena progimnazijojeParašyta 2021-06-10
Gegužės 15-oji - TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA!Parašyta 2021-06-10
Erasmus + projektas ,,UNited through musIC‘‘Parašyta 2021-05-24
Informacija tėvamsParašyta 2021-05-24
Laisvos darbo vietosParašyta 2021-05-24
Su atbundančiu pavasariu artėja ir pati gražiausia pavasario švent...Parašyta 2021-04-03
Antroji vieta biologijos olimpiadojeParašyta 2021-04-01
Svarbi informacija mokiniams ir tėvamsParašyta 2021-03-20
Būsimųjų Kelmės „Kražantės“ progimnazijos mokinių tėvelių...Parašyta 2021-03-09
Žingsnių iššūkisParašyta 2021-03-09
Įsakymas dėl 1-8 klasių mokinių ugdymo nuotoliniu būduParašyta 2021-02-23
Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktorės L.Simėnienės 20...Parašyta 2021-01-21
Gražių artėjančių švenčiųParašyta 2020-12-22
„Skaitymo vakaras“Parašyta 2020-12-14
Jaukus ir šiltas Kalėdų laukimas „Kražantės“ progimnazijojeParašyta 2020-12-14
Informuojame, kad 5-8 klasių mokiniai gruodžio 9–22 dienomis moky...Parašyta 2020-12-11
Informacija dėl 5-8 klasių mokinių mokymosiParašyta 2020-12-06
„Knygų Kalėdos“Parašyta 2020-12-06
„Jaunųjų tyrėjų diena“Parašyta 2020-12-06
Informacija dėl 5-8 klasių mokinių mokymosiParašyta 2020-11-27
Respublikinis viešosios kalbos konkursasParašyta 2020-11-24
„VISOS PASAKOS BAIGIASI LAIMINGAI“Parašyta 2020-11-19
Informacija 5 ir 6 klasių tėveliamsParašyta 2020-11-17
InformacijaParašyta 2020-10-23
Projekto „Kražantės“ progimnazija buria bendruomenę“ sėkmėParašyta 2020-10-23
Pranešimas dėl nuotolinio mokymosiParašyta 2020-10-14
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmisParašyta 2020-09-23
Dalykinių olimpiadų nugalėtojų ir jų mokytojų pagerbimo šventė

Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centre vyko Kelmės rajono 2020-2021 m.m. I vietų dalykinių olimpiadų nugalėtojų ir jų mokytojų pagerbimo šventė.
        Pasveikinti gabiausių mokinių atvyko Kelmės rajono savivaldybės vadovai.
Kražantės" progimnazijos mokiniai iškovojo 3 pirmas vietas dalykinėse olimpiadose. Dailės olimpiadoje pirmąją vietą pelnė Rūta Baltrušaitytė (mokytoja Irena Sabaitytė), o Amira Lindaitė ir Viltė Bimbaitė buvo pirmosios meninio skaitymo konkurse (mergaites mokė Asta Stulpinienė ir Irena Kasparavičienė).Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje reikalingas nuolatiniam darbui elektrikas

 

Nuo 2021 m. liepos  22 d. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje  reikalingas nuolatiniam darbui elektrikas

0,25 etato darbo krūviu

Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis). Bendra informacija:

1.  elektriko pareigybė yra priskiriamas kvalifikuotų darbuotojų grupei.

2.    Pareigybės lygis: C lygio .

3.    Pareigybės paskirtis: prižiūrėti elektros ūkį ir remontuoti mokyklos elektros įrenginius.

4.    Pavaldumas: elektrikas pavaldus direktoriaus pavaduotojui ūkio ir administracijos reikalams.

 

Reikalavimai:

5.  ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta vidurinė (VK) arba aukštoji (AK) elektrosaugos kvalifikacija;

6.   atestacija ,,Darbuotojų, atliekančių darbus veikiančiuose elektros ir šilumos įrenginiuose, lavinimo ir atestavimo nuostatų“ nustatyta tvarka.

7.       Elektrikas turi žinoti ir išmanyti: saugos taisykles eksploatuojant elektros įrenginius, elektros įrenginių įrengimo taisyklių ir vartotojų elektros įrenginių techninio eksploatavimo taisyklių galiojančius reikalavimus, kiek jie yra būtini jo darbui; žinoti mokyklos elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas; žinoti pirmosios medicinos pagalbos suteikimo būdus nukentėjusiems nelaimingo atsitikimo metu ir mokėti praktiškai suteikti pirmąją pagalbą, mokėti išlaisvinti traumuojamą elektros srovės žmogų; žinoti gaisro gesinimo būdus ir priemones, mokėti jais naudotis; žinoti elektrosaugos priemones ir mokėti jas naudoti; aukštyje atliekamų darbų saugos taisykles.

8.    Elektrikas privalo vadovautis:

8.1.  Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais;

8.2.    Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą;

8.3.  darbo tvarkos taisyklėmis, darbo sutartimi, kitais mokyklos lokaliniais dokumentais (įsakymais, potvarkiais, nurodymais, taisyklėmis ir pan.).

 

Dokumentų pateikimas:

9.  prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

10.   asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

11.   išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

12.   atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

13.   pažyma apie darbo stažą.

14.   pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

15.   pretendentų pateikti dokumentai registruojami.


Darbo krūvis ir atlygis:

16.   0,25 etato 10 val. per savaitę;

17.   Pareigybinio atlyginimo pastovios dalies koeficientas - 4,5, kintamos dalies koeficientas nustatomas po metinių užduočių vertinimo.

 

Atranka vyks tokia tvarka:

18.   dokumentai pateikiami iki 2021 m. liepos 21 d. 12.00 val.;

19.   dokumentų peržiūrėjimas ir pirminis vertinimas vyks 2021 m. liepos 22 d., 10.00 val.;

20.   pretendentai, atitinkantys reikalavimus, informuojami telefonu;

21.   jeigu pretendentų, atitinkančių reikalavimus, daugiau negu vienas, jie kviečiami į pokalbį;

22.   pokalbis įvyks 2021 m. liepos 22 d 11.00 val., 215 kabinete. Direktorius gali pasikviesti kitus mokyklos atstovus stebėtojo teisėmis;

23.   mokyklos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

 

Kviečiame dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti adresu:

Vytauto Didžiojo g.110, Kelmė arba el. paštu  krazantessekretore@gmail.com. Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (8 427) 61193

 

 

Direktorė Laima Simėnienė
Virtualus Erasmus + projekto “UNited through musIC”

Virtualus Erasmus + projekto “UNited through musIC”  susitikimaI ir jo užbaigimas Vengrijos Emod mieste.

Birželio 3 -birželio 7 dienomis vyko nuotoliniai Erasmus + “UNited through musIC ” (2018-1-IT02-KA229-048172_4/1)susitikimai.Kartu su partneriais iš Italijos ir Vengrijos  mokiniai vykdė Erasmus+ projekto veiklas.Patikrinti dalyvių dėmesį ir įtvirtinti naujai informacijai, dalyviai žaidė Kahoot platformoje žaidimus. Stebėjo virtualų klasikinės muzikos koncertą atliekamą vengrijos muzikos mokyklos mokinių.Vėliau mokiniai plušo kurdami rankų darbo muzikinius instrumentus. Klausėsi įvairių žanrų muzikos kūrinių ,tradicinių kostiumų,šokių viktorinas ir spėliojo juos įvardindami.Vyko viktorinos „Atspėk  šalies himną ?“  ir „Europos šalių vėliavos“.Vengrai  parodė savo tradicinius šokius ir mokė kaip juos šokti. Norintys mokėsi šokti vieni namuose. Susitikimą vainikavo virtuali viso projekto nuveiktų darbų video ir nuotraukų šou, taip pat atsisveikinimai vieni kitiems ir palinkėjimai.

Viso projekto metu dalyviai turėjo puikią galimybę sėkmingai išbandyti naujus muzikos mokymo(si) metodus, organizavo vaizdo susirinkimus, kurių metu diskutavo, aptarė savo veiklas, dalinosi gerąja patirtimi. Vertindami muzikos mokymo mokytojai pastebėjo, kaip nauji metodai veikia jų emocijas, jausmus, fiziologiją bei socialinius įgūdžius. Ir nors projekto įgyvendinimas susidūrė su Covid-19 pandemijos sunkumais (sustabdytos kelionės, ugdymo proceso apribojimai), bendromis pastangomis ir geranoriškumu visos projekte numatytos veiklos buvo įvykdytos.

Projekto įgyvendinimas turi didžiulį poveikį visai progimnazijos bendruomemei: įvairūs, įtraukiantys, interaktyvūs  šiuolaikiniai muzikos mokymo(si) metodai leidžia užtikrinti mokymo būdų ir formų įvairovę, didina vaikų mokymosi motyvaciją, gerina lankomumą, padeda sėkmingai įtraukti specialiųjų poreikių mokinius į ugdymą ir leidžia kiekvienam vaikui pajusti mokymosi sėkmę. Projekte dalyvavę mokytojai bendraudami su kolegomis ir dalindamiesi patirtimi sustiprino savo dalykines, kalbines, kultūrines kompetencijas. Projekto “UNited trough musIC” (liet. “Suvienyti per muziką”) veiklų viešinimas regiono, šalies ir tarptautiniu mastu suteikė galimybę užmegzti ryšius su kitomis šalies ir Europos mokyklomis, dalyvauti kituose Erasmus+ projektuose ir semtis naujos patirties. 

 

 Projekto koordinatorė Lietuvoje Ilona Sejūnienė (Kelmės ‚,Kražantės‘‘ progimnazija)


Projekto himnas
Tarptautinė vaikų gynimo diena progimnazijoje

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos kieme birželio pirmąją dieną, kaip ir kasdien, aidėjo nerūpestingas vaikų juokas, skambėjo džiugūs balsai. Bet  mokinių kieme būriavosi daugiau nei įprasta, nes mokiniai šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną.

          Akcijos „Gražios svajonės – laimingi vaikai“ metu mokiniai mokyklos kieme esantį žaliąjį kalnelį papuošė  jų pagamintais nuostabiais gėlių žiedais ir palinkėjimais vaikams.

        Visiems, visiems vaikams linkime, kad gražiausias gyvenimo tarpsnis – vaikystė, būtų teigiamų emocijų, kūrybingų dienų ir naujų atradimų metas. Tegul kasdien kiekvieno laukia mylinčiose šeimose ir nuostabių draugų apsuptyje. Kiekvienas vaikas turi teisę būti mylimas, globojamas ir apglėbtas artimųjų šiluma.

           Šiuos ir kitus linkėjimus galėjome perskaityti tarp kalnelio papuošimų ir laiškelių!


Vaizdai čia


Gegužės 15-oji - TARPTAUTINĖ ŠEIMOS DIENA!

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos bendruomenė paskatinta direktoriaus pavaduotojos ugdymui J. Seselskienės ir progimnazijos socialinės pedagogės A. Trijonienės  paminėjo Tarptautinę šeimos dieną  pasiremdamos šūkiu Koks aš laimingas augdamas šeimoje". Kūrybiniais darbais, dainomis, turiningo ir aktyvaus  laisvalaikio akimirkomis pasidalinta progimnazijos Facebook" paskyroje.
        Džiugu, kad vaizdelius, rašinius, piešinius, nuotraukas siuntė ir mažiausieji, ir vyresnieji mokinukai. Vaikai savo darbuose atskleidė, kad yra dėkingi savo mylimiems tėveliams už rūpestį, meilę, namų jaukumą, pagalbą, pramogas ir ramią šiltą kasdienybę bei pilnas meilaus šurmulio šventines dienas.
        Pasidalindami geromis emocijomis, gražiais žodžiais apie mums artimiausius žmones  dar kartą pasijutome didelės progimnazijos šeimos dalimi.

                                                                                                                     Asta Stulpinienė

Erasmus + projektas ,,UNited through musIC‘‘

Kelmės ,,Kražantės‘‘ progimnazija dalyvauja tarptautiniame Erasmus + projekte ,,UNited through musIC‘‘. Gegužės 17-20 dienomis vyko nuotoliniai susitikimai su partneriais.Atsižvelgiant į pandeminę situaciją Europoje Erasmus+ projekto “UNIC” mokyklos partnerės iš Italijos ir Vengrijos  surengė nuotolinius susitikimus  .Susitikimai vyko keturias dienas prisijungiant prie šeimininkės Italijos mokyklos ‘‘ Meet Google ‘‘ platformos.Nuostabi pavasariška ir įspūdžių kupina savaitė. Ir visai nesvarbu, kad tik kompiuterio ekrane. Žinoma, šio to netekom, nes negalėjom perduoti gyvų emocijų vienas kitam, bet darbų nuveikėm. Šįkart mobilumai  organizuoti nuotoliniu būdu, bet pasisemta pakankamai patirties ir įspūdžų. Per trejus koordinuojamo tarptautinio Erasmus + projekto ,, UNIC " vykdymo metus susiformavo patikima, tvirta darbščių projekto dalyvių komanda, kuri nuoširdžiai darbuojasi dėl savo mokinių. Mobilumo metu pasidalinta  įgyvendinimo gerosiomis praktikomis, Lietuvoje, Italijoje ir Vengrijoje. Mobilumas sukvietė kone 100 projekto dalyvių bendram darbui ir diskusijoms. Susipažinta su geografinėmis, kultūrinėmis ir istorinėmis MUZIKOS įžymybėmis. Dalyvauta IT, anglų,kalbų pamokose. 

Diskusijos, draugiškas bendravimas, gerosios patirties pavyzdžiai, žaidimai, muzika paįvairino mobilumo veiklas. Puikus bendradarbiavimas, atsakingas svetingų VENGRŲ IR ITALŲ komandos darbas davė puikių rezultatų - virtualus vizitas sėkmingas,  suteikęs naujų žinių ir patirčių visiems 3 šalių dalyviams. UNIC mokymasis tuo ir įdomus, kad žinios, sujungtos su patirtimi ir kritiniu mąstymu, tampa naudingais įgūdžiais ateičiai.

Nors mokiniai ir mokytojai norėtų susitikti  su savo projekto partneriais ne per ekraną , bet ,kol tai yra neįmanoma, nuotolinis bendravimas ir bendradarbiavimas yra didžiulė patirtis ir prasmė. Projektas tęsiasi!

Informacija tėvams

INFORMACIJA TĖVAMS, GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS

NUO 2021 M. GEGUŽĖS 24 D. KELMĖS „KRAŽANTĖS“ PROGIMNAZIJOJE KONTAKTINIU BŪDU MOKOSI

          1–4, 5A, 8 AB  KLASIŲ MOKINIAI, KURIŲ TĖVAI, GLOBĖJAI/RŪPINTOJAI SUTIKO, KAD VAIKAI BŪTŲ TESTUOJAMI, KITI MOKINIAI MOKOSI NUOTOLINIU BŪDU.

 

                                                          PROGIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA


Laisvos darbo vietos

Nuo 2021 m. birželio  1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje reikalingas mokytojo padėjėjas.
Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis). Reikalavimai:
1. pretendentas turi būti įgijęs ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą/aukštąjį išsilavinimą. Pirmenybė teikiama turintiems aukštąjį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
2. pretendentas turi gebėti bendrauti su mokiniais, turėti žinių apie jų sutrikimų specifiką.
3. pretendentas turi gebėti dirbti su mokiniais padedant jiems: įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.
Dokumentų pateikimas:
1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
4. gyvenimo aprašymas;
5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
6. pažyma apie darbo stažą;
7. pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu;
8. pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
Darbo krūvis ir atlygis:
1. 0,5 etato ;
2. Tarnybinio atlyginimo koeficientas nustatomas atsižvelgiant į turimą darbo stažą. Atlyginimo dydis 1 etato iki mokesčių 704 Eur.
Atranka vyks tokia tvarka:
1. dokumentai pateikiami iki 2021 m. gegužės 27 d., 12.00 val.;
2. dokumentų peržiūrėjimas ir pirminis vertinimas vyks 2021 m. gegužės 28 d., 9.00 val.;
3. pretendentai, atitinkantys reikalavimus, informuojami telefonu;
4. jeigu pretendentų, atitinkančių reikalavimus, daugiau negu vienas, jie kviečiami į pokalbį;
5. pokalbis įvyks 2021 m. gegužės 31 d. 10.00 val., direktoriaus kabinete. Direktorius gali pasikviesti kitus mokyklos atstovus stebėtojo teisėmis;
6. mokyklos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.
Kviečiame dalyvauti atrankoje.
Dokumentus pateikti adresu:
Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė arba el. paštu: direktorius
@krazantesprogimnazija.lt. Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (8 427) 61 193; (8 427) 61 194.


Su atbundančiu pavasariu artėja ir pati gražiausia pavasario šventė - Šv. Velykos

Antroji vieta biologijos olimpiadoje

     „Kražantės“  progimnazijos bendruomenė sveikina Brigitą Butkutę, 6b klasės mokinę,  ir jos mokytoją Iloną Sutkienę   laimėjus II vietą Lietuvos miestų ir rajonų mokyklų 5–8-ųjų klasių mokinių biologijos olimpiados II-ajame ( rajoniniame) etape. Olimpiadą organizuoja Lietuvos biologijos mokytojų asociacija.

     Linkime mokytojai ir mokinei  sėkmės visuose konkursuose ir olimpiadose bei kasdieniniuose darbuose.


Svarbi informacija mokiniams ir tėvams

Puslapis 1 iš 76 1 2 3 4 > >>
Prisijungti
Nario vardas

SlaptažodisDar ne narys?
Registruokis

Pamiršai slaptažodį?
Paprašyk naujo
Pamokų laikas
1 pamoka 08.00 - 08.45
2 pamoka 08.55 - 09.40
3 pamoka 10.00 - 10.45
4 pamoka 11.00 - 11.45
5 pamoka 12.05 - 12.50
6 pamoka 13.05 - 13.50
7 pamoka 13.55 - 14.40
Copyright © 2009-2014 Kelmės Kražantės progimnazija
3038037 Kelmės Kražantės progimnazija Unikalių apsilankymų

Powered by powered by php-fusion © 2003-2007
Design by Design by Matonor