Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas Parsisiųsti
Mokinių elgesio taisyklės Parsisiųsti
Darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medži Parsisiųsti
Mokinių , sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas Parsisiųsti
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas Parsisiųsti
Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema Parsisiųsti
Pedagogų etikos kodeksas Parsisiųsti
Kelmės „Kražantės“ progimnazijos mokytojų etatinio darbo krūvio sandaros aprašas Parsisiųsti
Kelmės „Kražantės“ progimnazijos darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėji Parsisiųsti
Socialinės-pilietinės veiklos tvarka Parsisiųsti
Pailgintos darbo dienos grupės tvarkos aprašas Parsisiųsti
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka Parsisiųsti
1-8 klasių mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros savaitinių pamokų (ar jų dalies) Parsisiųsti
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka Parsisiųsti
Turizmo renginių organizavimo tvarka Parsisiųsti
Mokymo namuose tvarka Parsisiųsti
Mokinių pamokų lankomumo tvarka Parsisiųsti
Mokinių vežimo mokykliniu autobusu tvarkos aprašas Parsisiųsti
 • Pilietiskumo mokykla
 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas