Mokytojai

Eil. Nr,

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Laima Simėnienė

Direktorė

2.

Regina Dovidaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Jurgita Seselskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos vyr. mokytoja

4.

Milda Bagdonavičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2a kl. auklėtoja

5.

Hilda Laima Markulė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2b kl. auklėtoja

6.

Genovaitė Somaitė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3a kl. auklėtoja

7.

Lina Šimkevičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3b kl. auklėtoja

8.

Lina Armonienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 4a kl. auklėtoja

9.

Jovyta Akstinienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1a kl. auklėtoja

10.

Laima Antanaitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1b kl. auklėtoja

11

Jūratė Bialaglovienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 1c kl. auklėtoja

12.

Lina Šimkevičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 3b kl. auklėtoja

13.

Orinta Rimkutė

Pradinių klasių mokytoja, 4b kl. auklėtoja, pailgintos darbo grupės auklėtoja

14.

Irena Kasparavičienė

Lietuvių kalbos mokytoja, 8a kl. auklėtoja

15.

Alma Paulauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 5b kl. auklėtoja

16.

Asta Stulpinienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 7b kl. auklėtoja

17.

Nijolė Bielskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

18.

Ilona Sejūnienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

19.

Laima Dockevičiūtė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

20.

Alina Labanauskaitė

Anglų kalbos vyr. mokytoja, 6a kl. auklėtoja

21.

Nijolė Vengelienė

Vokiečių kalbos vyr. mokytoja

22.

Ligita Norkutė

Rusų kalbos vyr. mokytoja

23.

Genė Mikalauskienė

Matematikos mokytoja metodininkė, 6b klasės auklėtoja

24.

Irina Kasparienė

Matematikos mokytoja metodininkė

25.

Danutė Eitmantienė

Istorijos mokytoja metodininkė, 8b klasės auklėtoja

26.

Nijolė Šaltmerienė

Geografijos vyr. mokytoja, 5a klasės auklėtoja

27.

Violeta Šniaukštienė

Fizikos vyr. mokytoja

28.

Ilona Sutkienė

Biologijos mokytoja metodininkė

29.

Dalia Balčiūnienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

30.

Loreta Dukauskienė

Chemijos vyr. mokytoja

31.

Irena Sabaitytė

Dailės mokytoja metodininkė, 7a klasės auklėtoja, mokytojo padėjėja

32.

Jolanta Jakubauskienė

Muzikos vyr. mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

33.

Daiva Vaičiulienė

Technologijų mokytoja metodininkė

34.

Evaldas Antanaitis

Technologijų mokytojas metodininkas

35.

Gintaras Strelkauskis

Fizinio ugdymo vyr. mokytojas

36.

Sigitas Siliūnas

Fizinio ugdymo vyr. mokytojas

37.

Audronė Palubinskienė

Pasirenkamojo dalyko mokytoja

38.

Ralovecienė Aida

Mokytojo padėjėja

39.

Živilė Norkienė

Mokytojo padėjėja

40.

Sigita Andrulienė

Pradinių klasių mokytoja, 2c kl. auklėtoja. Pailgintos dienos grupės auklėtoja

41.

Dainora Dapnienė

Pradinių klasių mokytoja, 4c kl. auklėtoja. Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 42.

 Daiva Adomaitienė

 Tikybos mokytoja metodininkė

 43.

 Jurgita Rasickienė

 Mokytojo padėjėja. Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 44.

 Edita Tamašauskienė

 Mokytojo padėjėja

 45.

 Martynas Čiapas

 Mokytojo padėjėja

 46.

 Jūratė Stankūnienė

 Mokytojo padėjėja

 

Laima Valčiukė

 Mokytojo padėjėja

 

Daugiau šioje kategorijoje: « Mokykla Istorija »
 • Pilietiskumo mokykla
 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas