DRAMBLIADA

Šių metų kovo 25-29 dienomis pirmokai kartu su socialine pedagoge Asta Trijoniene
dalyvavo draugiškoje socialinių emocinių kompetencijų ugdymo DRAMBLIADOJE.
Pamokėlių metu mokiniai ugdė pagrindines SEU kompetencijas: tarpusavio santykių, savimonės,
savitvardos, socialinio sąmoningumo, atsakingų sprendimų priėmimo.
Drambliados metu atliktos kūrybinės užduotys padėjo gerinti klasės atmosferą, vaikai mokėsi
išklausyti ir gerbti vieni kitus, įvertinti savo stiprybes, gebėjimus, pomėgius, pažvelgti į situaciją iš
kito žmogaus perspektyvos, ugdė pasitikėjimo savimi ir socialinės įvairovės pripažinimo įgūdžius.
DRAMBLIADA mums atnešė daug įdomių ir naudingų patirčių!

FACEBOOK VIDEO

 • Pilietiskumo mokykla
 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas