Pradinių klasių mokytojų metodinė diena

„Iššūkiai, galimybės ir gerosios patirtys“

          Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje vyko pradinių klasių mokytojų metodinė diena „Iššūkiai, galimybės ir gerosios patirtys“. Ją organizavo Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pradinių klasių mokytojų metodinė grupė. Dalyvavo Kelmės „Kražantės“ progimnazijos ir Liolių skyriaus pradinių klasių mokytojai, įvairių dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.
          Renginį pradėjo Regina Dovidaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pranešimu ,,Pokytis ar/ tai sėkmė?“  ,,Iššūkiai dirbant su pirmokais“ (Milda Bagdonavičienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė). Apie atradimų džiaugsmą pasakojo pradinių klasių mokytoja Sigutė Andrulienė,  ,,Ieškok, atrask, eksperimentuok“, ,,Iššūkiai klasėje“.,,Protmūšis“– viena mokymo formų, ją pristatė Lina Šimkevičienė ir Genovaitė Somaitė, pradinių klasių mokytojos metodininkės. Apie STEAM  metodus medžiagą pateikė Dainora Dapnienė, pradinių klasių mokytoja, ,,STEAM metodai pamokoje“   Į virtualias programas ir skaitmeninių technologijų panaudojimą dėmesį atkreipė Hilda Laima Markulė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, ,,Skaitmeninių įgūdžių ugdymas klasėje“.  ,,Teatriniai žaidimai ugdant vaiką“ išbandyti teatrinius ugdymo žaidimus paprašė Lina Armonienė, pradinių klasių vyresnioji mokytoja.  Į pasiekimų laboratoriją  pakvietė Laima Antanaitienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, o  virtualios klasės lentos galimybes pristatė Orinta Rimkutė, pradinių klasių mokytoja. Metodinės dienos refleksiją ir  refleksiją pamokoje aptarė Jovyta Akstinienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė.
         Metodinių dienų metu mokytojai pasidalina gerąja patirtimi,  įvairiais mokymo metodais, aptaria ugdymo kaitą ir kitas švietimo aktualijas.

 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas

Pamokų laikas

 • 1. 8:00 - 8:45
 • 2. 8:50 - 9:35
 • 3. 09:50 - 10:35
 • 4. 10:55 - 11:40
 • Pietūs
 • 5. 12:00 - 12:45
 • 6. 13:00 - 13:45
 • 7. 13:50 - 14:35

Susisiekite

Vytauto Didžiojo g. 110
LT-86140 Kelmė

Telefonai:
Dir. (8 427) 61 193
Dir. pavaduotojai (8 427) 61 194

El. paštas:
sekretore@krazantesprogimnazija.lt