Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje terminuotam laikui reikalingi pradinių klasių mokytojai (2 etatai)

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje terminuotam laikui reikalingi pradinių klasių mokytojai (2 etatai)

Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu(pokalbis).

Reikalavimai:

 1. turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą, turėti pedagogo kvalifikaciją, specializaciją – pradinio ugdymo pedagogiką;
 2. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; 
 3. būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;
 4. būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas);
 5. būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo,  mokslo ir sporto ministras;
 6. turėti puikius bendravimo įgūdžius su mokiniais bei tėvais, pozityvų mąstymą ir lankstų požiūrį, būti kūrybiškam, iniciatyviam, atsakingam, gebėti dirbti komandoje.

Dokumentų pateikimas:

Pretendentas iki 2022 m. rugpjūčio 12 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 4. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos išklausytų kursų pažymėjimą arba Diplomo priedą, kuriame yra įrašas apie 60 val. arba 2 studijų kreditų išklausytą kursą,
 5. skaitmeninio raštingumo pažymėjimą;
 6. pažyma apie darbo stažą;
 7. pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu;
 8. pretendentų pateikti dokumentai

Darbo krūvis ir atlygis:

 1. 1 etatas;
 2. atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas ir atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacinės kategorijos: min. atlyginimas – stažas iki 2 m. ir be kategorijos – 7,44 koeficientas (atlyginimo dydis neatskaičius mokesčių– 1346 eur.); max atlyginimas – 25 metų ir daugiau metų darbo stažas ir pradinių klasių mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija – 10,45 koeficientas (atlyginimo dydis neatskaičius mokesčių – 1891 eur.).

Atranka vyks tokia tvarka:

 1. dokumentai pateikiami iki 2022 m. rugpjūčio 15 d., 12.00 ;
 2. dokumentų peržiūrėjimas ir pirminis vertinimas vyks 2022 m. rugpjūčio 17 d., 9.00 ;
 3. pretendentai, atitinkantys reikalavimus, informuojami telefonu;
 4. jeigu pretendentų, atitinkančių reikalavimus, daugiau negu vienas, jie kviečiami į pokalbį;
 5. pokalbis įvyks 2022 m. rugpjūčio 23 d. pretendentui paskirtu laiku direktoriaus Direktorius gali pasikviesti kitus mokyklos atstovus stebėtojo teisėmis;
 6. mokyklos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.

Kviečiame dalyvauti atrankoje.

Dokumentus pateikti adresu:

Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (8 427) 61 193, (8 427) 61 194,  mob. 8 68 232 482.

 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas

Pamokų laikas

 • 1. 8:00 - 8:45
 • 2. 8:50 - 9:35
 • 3. 09:55 - 10:40
 • 4. 11:00 - 11:45
 • Pietūs
 • 5. 12:10 - 12:55
 • 6. 13:15 - 14:00
 • 7. 14:05 - 14:50

Susisiekite

Vytauto Didžiojo g. 110
LT-86140 Kelmė

Telefonai:
Dir. (8 427) 61 193
Dir. pavaduotojai (8 427) 61 194

El. paštas:
sekretore@krazantesprogimnazija.lt