NAUJOS PATIRTYS ERASMUS+ PROJEKTE „EDU MAP“

Kelmės „Kražantės“ progimnazija, kartu su VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuru bei partneriais iš Austrijos, Graikijos, Kipro, Slovėnijos ir Suomijos, įgyvendina tarptautinį Erasmus+ projektą „EDU MAP“.

Šiandienos didelė visuomenės problema – jaunuolių piktnaudžiavimas žalingomis medžiagomis, kurių vartojimas įtakoja jų socialinius santykius su bendraamžiais ir suaugusiais, asmeninę pažangą mokykloje ir kitas socialines problemas.

Projektas EDU MAP siekia skatinti supratimą apie šią problemą ir palaikyti mokytojus, vertinant intervencijos poreikį ir suteikti jiems inovatyvias priemones sprendžiant šią problemą.

Šiuo metu projekto tarptautinė komanda įgyvendina pirmąjį projekto rezultatą ir rengia metodinį leidinį apie jaunuolių piktnaudžiavimo žalingomis medžiagomis prevenciją. Įgyvendinant šį projekto rezultatą atliekama tiriamoji strategijų veikla, analizuojamos sėkmingos prevencinės iniciatyvos visose projekto partnerių šalyse.

 Antrojo projekto susitikimo metu visų šalių partneriai pasidalino savo įžvalgomis ir atradimais, panašumais ir skirtumais siekiant spręsti šią problemą. Susipažino su projekto „EDU MAP“ daugiakalbiu internetiniu tinklalapiu http://www.edu-map.eu/, kuriame lankytojai galės rasti visą projekto partnerių parengtą prevencinę medžiagą.

Reguliariai informuosime Jus apie projekto vykdomas veiklas, sekite mūsų naujienas!

#projektas, #erasmusplus, #žalingosmedžiagos, #piktnaudžiavimas.

 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas