„Kolega kolegai interaktyviai“

Kalbų mokytojų metodinės grupės metodinė diena

„Kolega kolegai interaktyviai“

 

 

 

          2022 m. balandžio 19 d. vyko kalbų mokytojų metodinės grupės metodinė diena „Kolega kolegai interaktyviai“. Tą dieną pranešimus mokyklos bendruomenei  pranešimus skaitė Ilona Sejūnienė Mokinių įsitraukimą didinantys ir aktyvumą skatinantys metodai. Nuotolinio mokymo patirtis“, Alma Paulauskienė Lietuvių kalbos vartojimo mokykloje aktualijos praktiškai naudojantis programa Wordwall“, Alina Labanauskaitė  Mokinių įsivertinimas su Plickers”, Olga Raubienė  Pasidalijimas patirtimi. Praktinis užsiėmimas“.
        
Metodinėje dienoje  dalyvavę mokytojai klausėsi pranešimų, aktyviai dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose, nuoširdžiai aptarė vykdytas veiklas.

 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas