FILMUKŲ KŪRIMO KONKURSAS „MANO MOKYKLA“

FILMUKŲ KŪRIMO KONKURSAS „MANO MOKYKLA“

NUOSTATAI

 1. BENDROJI DALIS
 2. Filmuko kūrimo konkurso „Mano mokykla“, skirto pristatyti mokyklą kiekvienam interneto vartotojui, nuostatai reglamentuoja reikalavimus dalyviams, konkurso organizavimo, darbų vertinimo ir apdovanojimo tvarką;
 3. Konkursą organizuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų mokytoja;
 4. Informacija apie konkursą skelbiama interneto svetainėje https://www.krazante.kelme.lm.lt/
 5. KONKURSO TIKSLAI
 6. Kuriami filmai turėtų reprezentuoti mokyklą – mokyklos bendruomenės narių mintis apie ugdymosi svarbą gyvenime;
 7. Skatinti progimnazijos bendruomenės narių bendradarbiavimą;
 8. Supažindinti su konkursiniais darbais mokyklos bendruomenę, publikuojant juos mokyklos socialiniame tinkle.

III. KONKURSO DALYVIAI

 1. Konkurse gali dalyvauti 5–8 klasių mokiniai su mokyklos bendruomenės nariais. Vienas asmuo gali būti tik vienoje kūrybinėje grupėje. Narių skaičius komandoje – neribotas.
 2. KONKURSO SĄLYGOS
 3. Konkurso trukmė: 2022 m. balandžio 5 d. – 2022 m. gegužės 5 d.;
 4. Konkurso etapai:

9.1. scenarijaus ir filmų kūrimas;

9.2. sukurtų filmų pateikimas;

9.3. balsavimas viešoje erdvėje ir komisijos vertinimas;

9.4. konkurso rezultatų skelbimas, apibendrinimas, viešinimas, pristatymas mokyklos bendruomenei;

9.5. laimėtojų apdovanojimas prizais.

 1. Reikalavimai filmui:

10.1. Filmas turi atitikti konkurso temą;

10.2. Filmo trukmė – nuo 2 iki 3 min.;

10.3. Filmų autoriai privalo laikytis LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo. Konkursui galima teikti tik autorinį kūrinį, kuris jokiu būdu negali būti kitų asmenų sukurtų darbų plagiatas ar kopija;

10.4. Filmas gali būti kuriamas pasitelkus įvairias vaizdo priemones, animaciją, kompiuterinę grafiką;

 1. Filmo pateikimas:

11.1. Dalyviai iki 2022 metų gegužės 5 d. 14 val. pateikia užpildytą dalyvio registracijos anketą ir filmą;

11.2. Filmas, pateiktas pavėluotai arba neatitinkantis konkurso nuostatų, nebus vertinamas;

11.3. Viena kūrėjų grupė gali pateikti vieną filmą;

 1. Vertinimas:

12.1. Sukurti filmai bus publikuojami mokyklos tinklapyje. Svetainės lankytojai galės balsuoti už labiausiai jiems patinkančius filmus;

12.2. Sukurtus filmus papildomai vertins organizatorių sudaryta vertinimo komisija, susidedanti iš 5 narių.

 12.3. Filmo vertinimo kriterijai:

12.3.1. atitikimas temai;

12.3.2. originalumas;

12.3.3. atlikimo kokybė;

12.3.4. kalbos kultūra.

12.4. Komisija iki 2022 m. gegužės 10 d. peržiūri filmus, įvertina juos pagal vertinimo kriterijus ir skiria apdovanojimus I, II, III vietų laimėtojams.

 1. Konkurso rezultatai skelbiami tinklalapyje https://www.krazante.kelme.lm.lt
 2. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 3. Organizatoriai turi teisę keisti ir papildyti konkurso nuostatus.
 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas