PRANEŠIMAS APIE MOKYKLOS REORGANIZAVIMĄ PRIJUNGIMO BŪDU

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 2.99 straipsnio 1 ,2 dalimis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 14, 21 punktais.

Reorganizuojama įstaiga – Kelmės r. Liolių pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Nepriklausomybės g. 31, Liolių mstl., 86232 Kelmės r., kodas – 290096550, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kelmės „Kražantės“ progimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Vytauto Didžiojo g. 110, 86140 Kelmė., kodas – 190091812, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

Reorganizavimo būdas – prijungimas: Kelmės r. Liolių pagrindinė mokykla prijungiama prie Kelmės „Kražantės“ progimnazijos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės „Kražantės“  progimnazija, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęsia savo veiklą, o Kelmės r. Liolių pagrindinė , kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizacijos baigia savo veiklą. Jos teisės ir pareigos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina Kelmės „Kražantės“ progimnazijai.

Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelme.lt, Kelmės r. Liolių pagrindinės mokyklos interneto svetainėje http://www.lioliai.kelme.lm.lt arba Kelmės „Kražantės“ progimnazijos interneto svetainėje http://www.krazante.kelme.lm.lt , taip pat Kelmės r. Liolių pagrindinėje mokykloje nuo 7.30 iki 11.30 ir nuo 12.00 iki 16.00 val. ir Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 11.30 ir nuo 12.00 iki 16.15 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

Liolių pagrindinės mokyklos direktorius A. Dzimidas

Kelmės „Kražantės“ progimnazijos direktorė L.Simėnienė

 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas