Sausio 13-oji - negyjanti žaizda

Nesakyki, žmogau, kad Laisvė – beteisė piemenė,
Kurią tik poetai išdidūs gal myli ir lūpose gano,
Jos garbei uždėtas vainikas, patikėk, nenuvys niekada,
Lig šiolei dar skamba Sausio 13-osios nakties valanda.

          Kasmet Sausio 13-oji mums primena iškovotą pergalę – Lietuvos laisvę ir jos didvyrius – Laisvės gynėjus ir stiprina tikėjimą Lietuvos ateitimi.
        Kasmet  „Kražantės“ progimnazijos kieme Sausio13-osios ryte, dar neprabrėškus šviesai, uždegamas simbolinis laužas, primenantis tos tragiškos nakties įvykius, kurie it negyjanti žaizda saugoma mūsų atmintyje.
        Degant laužui mokiniai klausosi eilių ir prisiminimų apie baisiąją naktį, kurios metu taikūs žmonės paaukojo savo gyvybes gindami Lietuvos laisvę.

 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas