Mokykla

Kiekvienas vaikas toks kaip visi, toks, kaip kai kurie, toks, kaip niekas kitas, unikalus, tačiau kartu mes galime...

Kelmės specialioji mokykla – Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, teikianti pradinį ir pagrindinį specialųjį išsilavinimą 7 – 21 m. asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Mokykloje veikia:

 • Specialiosios klasės didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 • Lavinamosios klasės labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
 • Vadovaujantis gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis ir tėvų prašymais, mokiniai gali būti ugdomi namuose.
 • Mokiniai mokomi pagrindinių mokomųjų dalykų, vyksta informacinių technologijų, gydomosios kūno kultūros užsiėmimai.
 • Didelis dėmesys teikiamas technologijų mokymui
 • Mokiniai lanko kineziterapijos užsiėmimus ir logopedines pratybas.
 • Įrengtas relaksacijos, judesio ir korekcijos kabinetas.

Mokinius ugdo:

 • 18 vyresniųjų specialiųjų pedagogų;
 • 5 specialieji pedagogai, 1 – studijuojantis;
 • 2 – edukacijos mokslų magistrai.

Mokytojai ir auklėtojai – aktyvūs pedagoginės bei metodinės patirties skleidėjai: rengia metodines priemones, rašo straipsnius, organizuoja bei dalyvauja įvairiuose seminaruose ir kursuose, rengia projektus, vadovauja studentų praktikoms.

Popamokinė veikla:

 • Mokykloje sudaromos sąlygos individualiems vaikų gebėjimams ir polinkiams tenkinti įvairaus profilio neformaliojo ugdymo užsiėmimuose: sporto, muzikos, raiškiojo skaitymo, dramos, anglų, informacinių technologijų, stalių, dailės, etnokultūros, meninės veiklos, Jėzaus bičiulių.
 • Mokiniai turi galimybę dalyvauti miesto ir šalies organizuojamuose technologijų parodose, meninių kolektyvų pasirodymuose, konkursuose, sportinėse varžybose.
Daugiau šioje kategorijoje: Mokytojai »
 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas