Laisvos darbo vietos

Dėl laisvų darbo vietų

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. (terminuotam laikotarpiui iki 2022 m. rugsėjo 1d.) Kelmės „Kražantės“ progimnazijoje reikalingas specialusis pedagogas.
Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis).
Reikalavimai:
1. pretendentas turi būti įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir turėti specialiojo pedagogo kvalifikaciją.
2. pretendentas turi išmanyti specialiųjų poreikių vaikų mokymosi programas, bendrųjų, specialiųjų programų ir išsilavinimo standartus, bendruosius ugdymo planus;
3. pretendentas turi išmanyti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo metodus, gebėti juos taikyti, padedant specialiųjų poreikių mokiniams įsisavinti mokomąją medžiagą ir lavinant jų sutrikusias funkcijas;
4. pretendentas turi žinoti pedagoginio vertinimo metodikas, gebėti atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus bei įvertinti specialiuosius ugdymosi poreikius;
5. pretendentas turi žinoti bendravimo su specialiųjų poreikių ar kalbos sutrikimų turinčiais mokiniais, jų tėvais (globėjais, rūpintojais) specifiką, padedant specialiųjų poreikių mokiniams išreikšti jų poreikius ir įgyvendinti teises. Dokumentų pateikimas:
1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
4. gyvenimo aprašymas;
5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas; 6. pažyma apie darbo stažą;
7. pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu;
8. pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
Darbo krūvis ir atlygis:
1. 1 etatas ;
2. Pareigybės lygis – A2;
2. Darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą. Atlyginimo dydis 1 etato 968 Eur. Atranka vyks tokia tvarka:
1. dokumentai pateikiami iki 2021 m. rugpjūčio 19 d., 12.00 val.;
2. dokumentų peržiūrėjimas ir pirminis vertinimas vyks 2021 m. rugpjūčio 23 d., 9.00 val.;
3. pretendentai, atitinkantys reikalavimus, informuojami telefonu;
4. jeigu pretendentų, atitinkančių reikalavimus, daugiau negu vienas, jie kviečiami į pokalbį;
5. pokalbis įvyks 2021 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val., direktoriaus kabinete. Direktorius gali pasikviesti kitus mokyklos atstovus stebėtojo teisėmis;
6. mokyklos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.
Kviečiame dalyvauti atrankoje.
Dokumentus pateikti adresu:
Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (8 427) 61 193; (8 427) 61 194.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laisvos darbo vietos

Kelmės „Kražantės“ progimnazijai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. nuolatiniam darbui reikalingas psichologas.
Asmuo priimamas dirbti atrankos būdu (pokalbis).
Reikalavimai:
Aukštasis išsilavinimas;
Psichologo kvalifikacija (specialybė), ne žemesnis kaip psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis ar jam prilyginama kvalifikacija, ar studijuojantis psichologo magistro studijose.
Gebėti teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems ugdytiniams;
Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant progimnazijos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
Gebėti bendradarbiauti su klasių auklėtojais, pagalbos mokiniui specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, konstruktyviai sprendžiant ugdytinių problemas.
Dalyvauti mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje;
Šviesti mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, gebėti dirbti su elektroniniu dienynu. Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos reikalavimus.
Dokumentų pateikimas:
1. prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
3. išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
4. gyvenimo aprašymas;
5. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas;
6. pažyma apie darbo stažą;
7. pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu;
8. pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
Darbo krūvis ir atlygis:
1. 1 etatas ;
2. Pareigybės lygis – A1
2. Darbo užmokestis nustatomas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 5 priedą. Atlyginimo dydis 1 etato 1042 Eur.
Atranka vyks tokia tvarka:
1. dokumentai pateikiami iki 2021 m. rugpjūčio 19 d., 12.00 val.;
2. dokumentų peržiūrėjimas ir pirminis vertinimas vyks 2021 m. rugpjūčio 23 d., 9.00 val.;
3. pretendentai, atitinkantys reikalavimus, informuojami telefonu;
4. jeigu pretendentų, atitinkančių reikalavimus, daugiau negu vienas, jie kviečiami į pokalbį;
5. pokalbis įvyks 2021 m. rugpjūčio 25 d. 10.00 val., direktoriaus kabinete. Direktorius gali pasikviesti kitus mokyklos atstovus stebėtojo teisėmis;
6. mokyklos direktorius, pasikalbėjęs su visais pretendentais, išklausęs stebėtojų nuomonę, priima sprendimą ir apie jį informuoja pretendentus.
Kviečiame dalyvauti atrankoje.
Dokumentus pateikti adresu:
Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė arba el. paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Dėl papildomos informacijos teirautis tel. (8 427) 61 193; (8 427) 61 194.

 • bmt
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • olweus
 • tinklas

Pamokų laikas

 • 1. 8:00 - 8:45
 • 2. 8:50 - 9:35
 • 3. 09:55 - 10:40
 • 4. 11:00 - 11:45
 • Pietūs
 • 5. 12:10 - 12:55
 • 6. 13:15 - 14:00
 • 7. 14:05 - 14:50

Susisiekite

Vytauto Didžiojo g. 110
LT-86140 Kelmė

Telefonai:
Dir. (8 427) 61 193
Dir. pavaduotojai (8 427) 61 194

El. paštas:
sekretore@krazantesprogimnazija.lt