Tikslas ir uždaviniai

PROGIMNAZIJOS TIKSLAS

Stiprinti pedagogų profesionalumą siekiant mokymosi, dialogo ir susitarimų kultūros ir individualios mokynio pažangos

PROGIMNAZIJOS UŽDAVINIAI

Ugdymo turinį pritaikyti mokinio turimai patirčiai, gebėjimams ir poreikiams.
Sudaryti sąlygas skirtingų gebėjimų mokiniams siekti asmeninio tobulėjimo.
Plėtoti pasidalytąją lyderystę ir efektyvią komunikaciją.
Tobulinti bendruomenės narių emocinių kompetencijų ugdymą(si).

PROGIMNAZIJOS PRIORITETAI

Mokymosi ir susitarimų kultūra.
Mokinių ir mokytojų asmeninis tobulėjimas.
Pasidalytoji lyderystė – progimnazijos sėkmės garantas.

Daugiau šioje kategorijoje: « Filosofija, vizija, misija Savivalda »
 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas

Pamokų laikas

 • 1. 8:00 - 8:45
 • 2. 8:50 - 9:35
 • 3. 09:55 - 10:40
 • 4. 11:00 - 11:45
 • Pietūs
 • 5. 12:10 - 12:55
 • 6. 13:15 - 14:00
 • 7. 14:05 - 14:50

Susisiekite

Vytauto Didžiojo g. 110
LT-86140 Kelmė

Telefonai:
Dir. (8 427) 61 193
Dir. pavaduotojai (8 427) 61 194

El. paštas:
sekretore@krazantesprogimnazija.lt