Mokytojai

Eil. Nr,

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Laima Simėnienė

Direktorė

2.

Regina Dovidaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, žmogaus saugos mokytoja

3.

Jurgita Seselskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tikybos vyr. mokytoja

4.

Milda Bagdonavičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1a kl. auklėtoja

5.

Hilda Laima Markulė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 1b kl. auklėtoja

6.

Genovaitė Somaitė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2a kl. auklėtoja

7.

Lina Šimkevičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2b kl. auklėtoja

8.

Lina Armonienė

Pradinių klasių vyr. mokytoja, 3a kl. auklėtoja

9.

Jovyta Akstinienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4a kl. auklėtoja

10.

Laima Antanaitienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 4b kl. auklėtoja

11.

Lina Šimkevičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė, 2b kl. auklėtoja

12.

Orinta Rimkutė

Pradinių klasių mokytoja, 3b kl. auklėtoja, pailgintos darbo grupės auklėtoja

13.

Irena Kasparavičienė

Lietuvių kalbos mokytoja, 7a kl. auklėtoja

14.

Alma Paulauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 8b kl. auklėtoja

15.

Asta Stulpinienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja, 6b kl. auklėtoja

16.

Nijolė Bielskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

17.

Ilona Sejūnienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

18.

Laima Dockevičiūtė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

19.

Alina Labanauskaitė

Anglų kalbos vyr. mokytoja, 5a kl. auklėtoja

20.

Nijolė Vengelienė

Vokiečių kalbos vyr. mokytoja, 8a kl. auklėtoja

21.

Olga Raubienė

Rusų kalbos vyr. mokytoja, pailgintos darbo grupės auklėtoja

22.

Genė Mikalauskienė

Matematikos mokytoja metodininkė, 5b klasės auklėtoja

23.

Marijona Deimantienė

Matematikos vyr. mokytoja

24.

Danutė Eitmantienė

Istorijos mokytoja metodininkė, 7b klasės auklėtoja

25.

Nijolė Šaltmerienė

Geografijos vyr. mokytoja

26.

Violeta Šniaukštienė

Fizikos vyr. mokytoja

27.

Ilona Sutkienė

Biologijos mokytoja metodininkė

28.

Dalia Balčiūnienė

Informacinių technologijų mokytoja metodininkė

29.

Loreta Dukauskienė

Chemijos vyr. mokytoja

29.

Irena Sabaitytė

Dailės mokytoja metodininkė, 6a klasės auklėtoja, mokytojo padėjėja

30.

Jolanta Jakubauskienė

Muzikos vyr. mokytoja, dorinio ugdymo (etikos) mokytoja

31.

Daiva Vaičiulienė

Technologijų mokytoja metodininkė

32.

Evaldas Antanaitis

Technologijų mokytojas metodininkas

33.

Gintaras Strelkauskis

Fizinio ugdymo vyr. mokytojas

34.

Sigitas Siliūnas

Fizinio ugdymo vyr. mokytojas

35.

Audronė Palubinskienė

Pasirenkamojo dalyko mokytoja

36.

Ralovecienė Aida

Mokytojo padėjėja

37.

Živilė Norkienė

Mokytojo padėjėja

38.

Sigita Andrulienė

Pradinių klasių mokytoja, 1c kl. auklėtoja. Pailgintos dienos grupės auklėtoja

39.

Dainora Dapnienė

Pradinių klasių mokytoja, 3c kl. auklėtoja. Pailgintos dienos grupės auklėtoja

 40.

 Daiva Adomaitienė

 Tikybos mokytoja metodininkė

 41.

 Jurgita Rasickienė

 Mokytojo padėjėja

 42.

 Edita Tamašauskienė

Mokytojo padėjėja

 43.

 Martynas Čiapas

 Mokytojo padėjėja

 44.

 Jūratė Stankūnienė

 Mokytojo padėjėja

 

Daugiau šioje kategorijoje: « Mokykla Istorija »
 • bmt
 • dienynas
 • duomenu-apsauga
 • eduka
 • erasmus
 • etwinning
 • lt-ateitis
 • mukis
 • nsa
 • olweus
 • tinklas